AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Namiot do triażu stanął przed morąskim szpitalem

W związku z koniecznością minimalizowania ryzyka zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w szpitalach, Wojewoda Warmińsko-Mazurski wprowadził w szpitalach samorządowych i państwowych na terenie województwa nowe procedury ochrony zdrowia i życia ludzi. W tym celu przed Szpitalem  Miejskim w Morągu stanął dzisiaj (14.05 br.) specjalny namiot.

Wojewoda polecił szpitalom wprowadzenie regularnych badań temperatury ciała wśród pracowników szpitala, w szczególności w momencie wejścia na teren szpitala, a także zorganizowanie pracy izby przyjęć/szpitalnego oddziału ratunkowego w sposób umożliwiający bezpieczną segregację i separację osób z podejrzeniem lub chorych na COVID-19 od innych osób przebywających na IP/SOR poprzez wydzielenie strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 prezentujących objawy infekcji oraz wdrożenie algorytmu postępowania – triaż w szpitalach niezakaźnych, opracowanego przez Ministerstwo Zdrowia i Konsultanta Krajowego, zawierającego wytyczne segregacji pacjentów z podejrzeniem COVID-19.

W tym celu, Państwowa Straż Pożarna  rozstawiła namiot logistyczny w pobliżu morąskiego szpitala.

Dodatkowo, w całym woj. warmińsko-mazurskim działa już 18 punktów pobrań wymazów od pacjentów przebywających na kwarantannie. Punkty pozostają w gotowości we wszystkie dni tygodnia nie mniej niż dwie godziny dziennie. Jeden z punktów znajduje się w morąskim szpitalu.

Każda osoba przebywająca na kwarantannie, w 12 dniu jej odbywania, otrzymuje sms informujący o możliwości zgłoszenia się do punktu pobrań wymazów pod kątem zarażenia koronawirusem celem wykonania badania w kierunku COVID-19. Badanie jest zalecane, ale dobrowolne.

Osoba powinna w 12 dniu kwarantanny udać się własnym samochodem do wybranego przez siebie punktu. Pacjent udający się na badanie powinien posiadać przy sobie dokument z numerem PESEL.

Punkty są tak rozmieszczone w województwie, by każdy pacjent przebywający na kwarantannie z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem mógł wykonać badanie najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

Za stronę organizacyjną punktów pobrań odpowiadają placówki medyczne. W przypadku większości szpitali są to wydzielone pomieszczenia, np. przy Izbach Przyjęć, a jeszcze innych specjalnie wyznaczone stanowiska przed szpitalami, gdzie wymaz może zostać pobrany od pacjenta przez personel medyczny.

(red./fot. dw)

error: Nie kopiuj!!!