Warmia i Mazury

Narada roczna w KP PSP Ostróda

Ostródzcy strażacy podsumowali działalność w 2019 roku podczas narady, która odbyła się  4 lutego w sali konferencyjnej ostródzkiej komendy powiatowej.

Zgromadzonych przywitał komendant powiatowy PSP w Ostródzie – bryg. Tomasz Ostrowski, który następnie wraz ze swoim zastępcą kpt. Rafałem Napiórkowskim przedstawił charakterystykę powiatu ostródzkiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz poszczególne obszary działalności komendy w 2019 roku.

Działalność operacyjna – nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu czuwa 90 strażaków zawodowych. Ponadto w 49 jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, w gotowości jest 814 strażaków uprawnionych do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W ubiegłym roku strażacy brali udział w 1579 różnego rodzaju zdarzeniach. Porównując statystykę do roku 2018, liczba interwencji zwiększyła się o 318. Odnotowano 583 pożary, co stanowi wzrost o 53. Na terenie działania doszło do trzech dużych pożarów: pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Zabłocie (11 lutego), pożar obiektu hotelowego zlokalizowanego w zabytkowym dworku w miejscowości Bieniasze (24 kwietnia) oraz pożar budynków gospodarczych w miejscowości Liwa (7 lipca). Niestety w sezonie grzewczym strażacy musieli wyjeżdżać aż 88 razy do pożarów sadzy w przewodach kominowych. W minionym roku w pożarach śmierć poniosła jedna osoba (pożar budynku mieszkalnego wielorodzinnego). Drugą grupę zdarzeń stanowiły tak zwane miejscowe zagrożenia – między innymi zdarzenia drogowe czy skutki gwałtownych zmian pogody. W związku z nimi ostródzcy strażacy interweniowali 848 razy, czyli aż o 210 więcej niż w 2018 roku. Duży wpływ miały na to anomalie pogodowe. Tylko podczas dwóch dni – raz w kwietniu i raz w czerwcu po przejściu silnych wiatrów i trąby powietrznej strażacy interweniowali 77 razy. Podczas wszystkich interwencji poszkodowane były 164 osoby, a 21 osób poniosło śmierć. Odnotowano także 148 alarmów fałszywych, przy czym liczbę tą generowały głównie alarmy z instalacji wykrywania pożaru oraz tzw. alarmy w dobrej wierze.

Współpraca z ochotniczymi strażami pożarnymi – w minionym roku jednostki OSP w powiecie ostródzkim uzyskały pokaźne środki finansowe na zakup sprzętu ratowniczego. Finanse na te cele pochodziły z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej PSP oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej. Po raz drugi z rzędu, aż trzy jednostki wzbogaciły się o nowe samochody ratowniczo-gaśnicze. Pojazdy te trafiły do OSP Turznica, Słonecznik i Frygnowo. Oprócz całokształtu obsługi finansowej dotacji, funkcjonariusze ostródzkiej komendy powiatowej PSP prowadzili również kursy i szkolenia dedykowane druhom OSP, w których wzięło udział 114 osób.

Wydarzenia –  jednym z ważniejszych dla całej społeczności wydarzeń było nadanie Sztandaru ostródzkiej Komendzie Powiatowej PSP oraz towarzyszące temu obchody 70-lecia zawodowego pożarnictwa na ziemi ostródzkiej połączone z Wojewódzkim Dniem Strażaka, które odbyły się 11 maja na placu przed starostwem powiatowym. Z tej okazji  bezprecedensowym wydarzeniem była publikacja monografii, na temat ostródzkiego zawodowego pożarnictwa, autorstwa bryg. Tomasza Ostrowskiego. Do tej pory takiego opracowania zawierającego historię ochrony przeciwpożarowej w naszym powiecie nie było. Kolejnym wydarzeniem było otwarcie wykonanej w całości przez ostródzkich strażaków sali edukacyjnej „Ognik”. Od momentu otwarcia (5 września) do końca 2019 roku z zajęć o tematyce bezpieczeństwa skorzystało aż 48 grup szkolnych – łącznie 1002 dzieci!!!

Po przedstawionej analizie działalności komendy głos zabrali zaproszeni goście, m.in.: zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Michał Kamieniecki  z uznaniem podsumował zakres zadań zrealizowanych  przez ostródzką komendę w odniesieniu do całego województwa. Podziękował także wszystkim strażakom za służbę i wykonaną pracę w ubiegłym roku.

(tekst i fot.  kpt. Grzegorz Różański)

error: Nie kopiuj!!!