AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w Gminie Morąg

Kolejne szkoły i przedszkole wzbogacą swoje księgozbiory w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Dzięki otrzymanej ze środków budżetu państwa dotacji celowej w łącznej kwocie 13 500 zł cztery placówki zakupią książki będące nowościami wydawniczymi i niebędące podręcznikami, nowe elementy wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz przeprowadzoną działania promujące czytelnictwo.

Gmina Morąg zapewniła wkład własny w wysokości 20% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem wieloletnim uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako koordynatora prac w zakresie Priorytetu 3.

(UM Morąg)

 

error: Nie kopiuj!!!