Nasz francuski partner szuka wolontariusza

Wolontariat będzie odbywał się w Radzie Departamentu Côtes d’Armor w mieście Saint Brieuc położonym we francuskim regionie Bretania od 1 października 2019 do 30 czerwca 2020 roku.

W 2017 Rada Departamentu otworzyła centrum pod nazwą Europ’Armor, które udziela informacji na temat funduszy unijnych i wspiera projekty mobilności.

Wolontariusz będzie pracował razem z Koordynatorem ds. obywatelstwa i mobilności europejskiej oraz osobą kierującą Centrum Europ’Armor. Będzie też częścią dziewięcioosobowego zespołu Departamentu do Spraw Międzynarodowych i Europejskich.

Zadania wolontariusza:
• Z pomocą pracownika recepcji, wolontariusz będzie informował osoby zainteresowane o instytucjach europejskich i programach mobilności. Będzie też wspierać młode osoby w ich projektach mobilności za granicą i przedstawiać działalność Centrum Europ’Armor różnym grupom odbiorców (dzieciom, młodzieży, dorosłym)
• Wolontariusz będzie ściśle współpracował z Koordynatorem w zakresie projektów animacyjnych takich jak:
– organizowanie animacji na temat kultury własnego kraju odpowiednich dla różnych odbiorców, zwłaszcza młodzieży w wieku 11–15 lat;
– proponowanie warsztatów, głównie dla uczniów w wieku 11–15 lat (czytanie, grafika komputerowa, muzyka, sporty) zależnie od swoich możliwości;
– wspieranie dynamicznej współpracy Europ’Armor z jego partnerami, zwłaszcza ze szkołami;
– prowadzenie, wraz z Koordynatorem, lokalnej sieci młodych Europejczyków i branie udziału we wspólnych projektach;
– branie udziału w wydarzeniach organizowanych przez Centrum, uczestniczenie w forach i wydarzeniach Dnia Europy.

Ponadto wolontariusz będzie miał okazję zaproponować i zrealizować nowe wydarzenia w ramach własnego projektu. Wolontariat będzie realizowany od poniedziałku do piątku przez minimum 35 godzin w tygodniu.

Wolontariusz może być poproszony o pracę w dni wolne w przypadku szczególnych wydarzeń, takich jak Dzień Europy czy fora. Wówczas będzie przysługiwał dzień wolny w tygodniu następującym po wydarzeniu.

W ramach swoich działań, wolontariusz będzie przemieszczał się w obrębie jednostki terytorialnej Côtes d’Armor (odpowiednik powiatu w Polsce) lub regionu Bretanii. Język francuski nie jest wymagany.

Projekt finansowany przez Europejski Korpus Solidarności.

Więcej informacji pod nr tel.: +48 89 521 98 19, lub mailowo: j.zielinska@warmia.mazury.pl

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)