„Niebieska linia” – dla ofiar przemocy w rodzinie

Za pośrednictwem infolinii można uzyskać wsparcie psychologiczne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno-proceduralnych oraz lokalnych placówkach pomocowych.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie powstało w 1995 roku, jako placówka Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Od blisko 20 lat realizuje zadania w szeroko pojętym zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i edukacji: pomoc psychologiczna; pomoc prawna; ogólnopolska poradnia mailowa; ogólnopolska poradnia telefoniczna; ośrodek dla osób pokrzywdzonych przestępstwem; działania szkoleniowe i doradcze dla organizacji państwowych (m. in. Ministerstwa, Policja) oraz dla osób prywatnych; coroczny, ogólnopolski konkurs „Policjant, który mi pomógł”, prowadzony od 2008 roku; wydawanie pisma „Niebieska Linia”.

Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: 800-120-002 czynny jest przez całą dobę.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)