Nieodpłatna pomoc prawna

Na terenie naszego powiatu zostały uruchomione cztery punkty (3 w Ostródzie i 1 w Morągu), gdzie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Są to następujące punkty:
–  w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 9, pokój 226
–  w Bibliotece Miejskiej w Morągu, ul. Ogrodowa 16
–  w Urzędzie Miejskim w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, pokój 210
–  w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 9, pokój 226

W związku z nowym brzmieniem ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z pomocy skorzystać może każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Ważne informacje ww. sprawie w załączniku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z usług nieodpłatnej pomocy prawnej, jak i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kto może korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?
Zakres nieodpłatnej pomocy,
Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie,
Jak uzyskać pomoc?

Prawnicy udzielają nieodpłatnych porad prawnych (w punktach 1-3) oraz świadczą nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (w punkcie 4) od poniedziałku do piątku: w punktach 1-3 w godzinach: od 9:00 do 13:00, w punkcie 4 od 13:00 do 17:00 z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy.

(red./St.Pow. Ostróda)