AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Nieruchomości gminne na sprzedaż

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – nieruchomość zabudowana budynkiem nr 2 w Lubinie – na rzecz najemcy

Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży – działka nr 132/4 obr. Bogaczewo – na rzecz użytkownika wieczystego

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – działai nr 717/76, poł. w obr. Kretowiny – przeznaczone do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległe

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – działki nr 24/71, 67/44 i 67/45, poł. w obr. Kretowiny – przeznaczone do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – działka nr 847/11, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg – przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – działka nr 951/4, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg – przeznaczona do sprzedaży w trybie art. 209a na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Morąg przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie z dnia 30.07.2021 r.

Ogłoszenie trzech I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Morąg, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 2 m. Morąg jako działki nr: 125/18 o pow. 53 m2 , 125/19 o pow. 39 m2 i 125/20 o pow. 39 m2

Ogłoszenie czterech II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Morąg, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 1 m. Morąg jako działki nr: 291 o pow. 619 m2 , 292 o pow. 588 m2, 289/6 o pow. 511 m2 i 289/7 o pow. 491 m2

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Morąg położonej w obrębie nr 2 m. Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako część działki nr 143/17 parcela nr 56 o pow. 345 m2 i parcela nr 187 o pow. 367 m2 – z przeznaczeniem na cele warzywniczo – ogrodnicze.

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!