Niwelowanie barier dla osób z niepełnosprawnością

Konkurs „uDOSTĘPniacze” skierowany jest do uczniów klas 4-7 szkół podstawowych z całej Polski.

Celem konkursu jest uwrażliwienie i podniesienie świadomości młodych ludzi na temat potrzeb osób, które mają trudności w poruszaniu się czy percepcji (np. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby z czasowymi urazami).

Ważne jest również zwrócenie uwagi, że Fundusze Europejskie wspierają niwelowanie barier dla osób z niepełnosprawnością szczególnie w Programie Dostępność Plus.

Każda szkoła zgłasza maksymalnie 10-osobowy zespół uczniów wraz z opiekunem. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy na temat identyfikacji przez uczniów barier w swoim otoczeniu utrudniających codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami i zaproponowaniu sposobu ich usunięcia. Praca może mieć dowolną formę: plastyczną, zdjęciową lub filmową.

Nauka przez zabawę może stanowić doskonałą inspirację tak dla rówieśników jak i dla dorosłych a być może stać się zalążkiem do realnych rozwiązań na rzecz dostępności.

Zgłoszenia przyjmowane są do 18 czerwca 2019 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej: http://udostepniacze.miir.gov.pl/

(wwim)