Warmia i Mazury

Nowa atrakcja turystyczna w Ełku

Zakończyła się rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej nad jeziorem Ełckim. Kolejny odcinek biegnie wzdłuż nabrzeża od ul. Zamkowej do granic administracyjnych miasta w kierunku miejscowości Chruściele.

Do użytku oddana została dwukierunkowa ścieżka pieszo-rowerowa. Jest to trasa o długości 823 m, która biegnie wzdłuż nabrzeża od ul. Zamkowej do granic administracyjnych miasta w kierunku miejscowości Chruściele.

Nowa ścieżka łączy się z utworzonym przez Nadleśnictwo Ełk szlakiem, biegnącym wzdłuż jeziora Ełckiego w miejscowości Chruściele. Dalej łączy się ze ścieżką powiatową.

Cała trasa biegnąca wzdłuż jeziora Ełckiego realizowana przez miasto, nadleśnictwo i powiat ma ponad 4 km długości.

W ramach inwestycji wykonano:
– dwukierunkową ścieżkę pieszo-rowerową o długości 823 m,
– kładkę przez rów melioracyjny,
– oświetlenie (zamontowano 52 lampy oświetleniowe)
– kanał teletechniczny wzdłuż ciągu komunikacyjnego

Wartość inwestycji wyniosła ponad 1,1 mln zł, w tym dofinansowanie ponad 900 tys. zł pochodzi ze środków UE w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!