Warmia i Mazury

Nowa odsłona portalu „Atlas Warmii i Mazur”

Atlas Warmii i Mazur to system informacji przestrzennej wykonany w ramach projektu „Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

Głównym celem jest intensyfikacja wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych województwa warmińsko-mazurskiego.

W tym usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej województwa poprzez rozszerzenie cyfrowych zasobów geodezyjnych rejestrów publicznych oraz tematycznych danych przestrzennych, poprawę ich jakości oraz dostępność, a także niezbędną rozbudowę infrastruktury aplikacyjnej i systemowej koniecznej do świadczenia e-usług.

Odbiorcami pośrednimi są pracownicy administracji samorządowej i podległych jednostek organizacyjnych, a także mieszkańcy i przedsiębiorcy regionu, w tym każda osoba fizyczna i prawna posiadająca interes prawny lub faktyczny w zakresie objętym funkcjonowaniem elektronicznych usług publicznych, jakie rezultatem przedmiotowego projektu. W przypadku przedsiębiorców dotyczy to w szczególności: geodetów, projektantów, drogowców czy  budowlańców.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.atlas.warmia.mazury.pl

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!