Nowa pracownia mammografii w WSZ w Elblągu

W obecności wielu honorowych gości – przyjaciół oraz pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu uroczyście została otwarta Pracownia Mammografii w Zakładzie Radiologii, zmodernizowana i wyposażona w nowy, bardzo nowoczesny cyfrowy mammograf typu „Mammomat Revelation” firmy Siemens.

Uroczystości towarzyszyła konferencja, podczas której goście wysłuchali wykładów naszych specjalistów: dr n. med Ryniewicz-Zander, Ordynator Oddziału Onkologicznego oraz lek. Hanicenty Rzepy, Koordynator  Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Przemysława Parczyńskiego z firmy Siemens.

Uroczystość, rozpoczęta w sali konferencyjnej szpitala, zakończyła się wizytą gości w Pracowni Mammografii. Tam odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi oraz poświęcenie nowego pomieszczenia i sprzętu.

– Nasi Goście mogli przy tej okazji obejrzeć nowy mammograf i zapoznać się z jego możliwościami.

Nowo zakupiony cyfrowy mammomat Revelation firmy Siemens umożliwia wykonanie dużo bardziej precyzyjnej mammografii – w znacznie bardziej komfortowy dla pacjentki sposób. Dodatkowe funkcje urządzenia pozwalają także na wykonanie pogłębionej diagnostyki piersi m.in. biopsji – mówi Elżbieta Gelert, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

O zaletach sprzętu, który będzie służył pacjentkom z Elbląga i regionu, mówi kierownik Zakładu Radiologii lek. Piotr Lassota, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej.

 – Dla nas, ale także i dla pacjentek, to sprzęt z najwyższej aktualnie możliwej „półki”.  Precyzja, a co za tym idzie, efektywność badania piersi przy użyciu nowego aparatu poprawi się zdecydowanie dzięki jego dodatkowym funkcjom:

Tomosynteza z zastosowaniem 50-stopniowego skanu. W wymagających tego przypadkach aparat oferuje skanowanie w najszerszym możliwym zakresie 50 stopni, a zatem wykonuje serię zdjęć przemieszczając się względem piersi. Umożliwia to oglądanie piersi warstwa po warstwie, co pozwala na lepszą identyfikację ewentualnego guza, a tak szeroki kąt skanu sprawia, że otrzymujemy zdjęcia o najwyższej możliwej rozdzielczości, jednocześnie zachowując bardzo niskie wartości naświetlania.

PSC, czyli spersonalizowany delikatny ucisk – to system, który oblicza optymalną wartość ucisku indywidualnie dla każdej pacjentki i reguluje go tak, by dyskomfort był możliwie najniższy. Ponadto „uciskadła” mają zaokrąglone, specjalnie wyprofilowane kształty, które dodatkowo redukują nieprzyjemne odczucia.

Biopsja zintegrowana z tomosyntezą. Igła do biopsji prowadzona jest po części automatycznie i naprowadzana na cel zaznaczony na wybranej przez  lekarza warstwie prześwietlenia. Powoduje to bardzo dużą precyzję nakłucia. Dodatkowa technika daje na miejscu możliwość bardzo szybkiego wstępnego prześwietlenia pobranej próbki. Mammotom, czyli urządzenie wykonujące biopsję, jest w stanie pobrać do 12 wycinków z jednego nakłucia bez potrzeby wyjmowania igły.

Badanie spektralne piersi (Titanium Kontrast Enhenced Mammografy) to opcja, która może być w niektórych przypadkach alternatywą dla rezonansu piersi. Polega na podaniu dożylnie kontrastu i wykonaniu serii zdjęć, na których aparat jest w stanie w ostatecznym obrazie niejako wirtualnie usunąć tkankę gruczołową, pozostawiając widoczne same zmiany (jeśli takie występują). Jest wiele zastosowań tej metody i z pewnością możliwość jej użycia w konkretnych przypadkach zwiększy bezpieczeństwo onkologiczne pacjentów.

Koszt aparatu łącznie z kompleksową adaptacją Pracowni Mammografii w Zakładzie Radiologii to prawie 1,8 mln zł.

Projekt pn.  „Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu” z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020 dot. Infrastruktury ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonowania Elbląga.

(WSZ Elbląg)