Nowa wystawa o Herderze w morąskim muzeum

Muzeum im. J. G. Herdera w Morągu zaprasza na wystawę przygotowaną przez Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen „Johann Gottfried Herder z Morąga w Prusach Wschodnich. Życie Dzieło. Znaczenie”.

Ekspozycja składa się z dwudziestu plansz tekstowych przedstawiających biografię i dokonania słynnego filozofa czasów oświecenia. Teksty wzbogacone zostały o ryciny i ilustracje. Wystawę można oglądać od 11 września 2020 roku w godz. 10.00-17.00.

O ekspozycji opowiada Angelika Rejs, kierownik Muzeum im. J.G. Herdera w Morągu:

(red./ fot. dw/ arch. muzeum)