Warmia i Mazury

Nowe deklaracje celne na granicy z Rosją

Federacja Rosyjska wprowadza nowe wzory dokumentów w sprawie zgłoszenia celnego towarów do użytku osobistego.

Od 1 lutego 2020 r. nowa forma zgłoszenia celnego dla pasażerów, forma i procedura wypełniania określona w decyzji Rady Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej z dnia 23 lipca 2019 r. Nr 124 „W sprawie zgłoszenia celnego towarów do użytku osobistego”.
Zgłoszenie celne pasażera w formie dokumentu papierowego jest wypełniane w 2 egzemplarzach (jeden egzemplarz jest dla organu celnego, drugi dla zgłaszającego), z wyjątkiem przypadków zgłoszenia celnego:
– pojazdy samochodowe i silnikowe do użytku osobistego, jeżeli po zwolnieniu takich pojazdów, zgodnie z ustawodawstwem, organ celny wystawia zgłaszającemu dokument;
– towary do użytku osobistego przywożone na obszar celny, które nie podlegają zgłoszeniu celnemu, w przypadku zgłoszenia celnego takich towarów na wniosek osoby fizycznej.
Informacje o gotówce i (lub) czekach podróżnych przewożonych w kwotach przekraczających 10 000 USD (równowartość) deklaruje zgłaszający w załączniku do zgłoszenia celnego dla pasażerów.

nowa deklaracja celna Rosja

(KAS Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!