AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Nowe drogi gminne. Zmiana przebiegu ul. Prusa

Rada Miejska w Morągu podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia ulic na terenie miasta Morąg i miejscowości Silin do kategorii dróg gminnych oraz zmiany przebiegu ulicy Bolesława Prusa w Morągu.

Po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Ostródzkiego, Rada Miejska w Morągu do kategorii dróg gminnych na terenie Morąga zaliczyła ul. Stanisława Lema.

Do kategorii dróg gminnych na terenie miejscowości Silin zaliczyła: ul. Bursztynową,  ul. Tęczową, ul. Fiołkową.

Radni zmienili także przebieg ulicy Bolesława Prusa w Morągu

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służącą miejscowym potrzebom. Ulice : Stanisława Lema, Bursztynowa, Tęczowa i Fiołkowa zostały przebudowane. Obecnie z uwagi na funkcję jaką pełnią w układzie komunikacyjnym oraz posiadane parametry techniczne powinny być zaliczone do dróg publicznych i posiadać kategorię drogi gminnej. Zaliczenie do kategorii dróg publicznych wymagane jest również w związku z otrzymanym dofinansowaniem na budowę tych ulic. Zmiana przebiegu ul. Bolesława Prusa związana jest z tym, że ulica ta posiada już status drogi publicznej gminnej a w związku z budową nowego odcinka tej ulicy, konieczne jest podjęcie uchwały o zmianie jej przebiegu.

(red./UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!