AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Nowe e-usługi dla mieszkańców oraz sprzęt dla urzędu

Gmina Morąg otrzymała dofinansowanie na zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych. Dzięki temu urząd zyska sprzęt, a mieszkańcy nowe e-usługi.

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego zatwierdził listę projektów do dofinansowania. Jako jedna z nielicznych nasza gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rozwój systemów informatycznych w Gminie Morąg w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Projekt przewiduje uruchomienie 14 elektronicznych usług publicznych, które będą świadczone przez Urząd Miejski w Morągu, digitalizacja i bezpłatne udostępnienie mieszkańcom zasobów informacji przestrzennej oraz informatyzacja procedur wewnętrznych w urzędzie.

Uruchamiane e-usługi charakteryzować się będą wysokim poziomem dojrzałości (3 usługi zapewniające interakcję dwustronną oraz 11 usług transakcyjnych z mechanizmami personalizacji), większość z nich charakteryzuje wysoki potencjał korzystania (dotyczą często załatwianych spraw). Uruchomienie e-usług będzie połączone z wdrożeniem i modernizacją systemów informatycznych w urzędzie, digitalizacją zasobów i modernizacją infrastruktury sieciowo–sprzętowej w zakresie niezbędnym dla zaplanowanych wdrożeń.

Projekt zakłada integrację systemów informatycznych, wykorzystanie platformy ePUAP i uruchomienie dedykowanego rozwiązania front-office dla mieszkańców. Systemy wdrażane w ramach projektu będą spełniać wymagania dot. interoperacyjności i wytyczne WCAG2.0 w zakresie dostępności. Zaplanowane rozwiązania uwzględniają potrzeby niepełnosprawnych.

Wysokość jakości e-usług publicznych mierzy się w pięciostopniowej skali:
– 1 – urząd ma stronę www,
– 2 – na stronie jest dokument, który można pobrać bez konieczności wizyty w urzędzie,
– 3 – na stronie można wypełnić stosowny dokument,
– 4 – na stronie można dokonać opłaty, np. za znaczek czy wpis do ewidencji,
– 5 – na stronie dokonujemy personalizacji.

Projekt zakłada rozszerzenie zakresu spraw możliwych do załatwienia  w urzędzie z wykorzystaniem narzędzi IT oraz wdrażanie publicznych usług cyfrowych o wysokich poziomach zaawansowania. Dzięki tak rozbudowanym usługom publicznym świadczonych przez gminę, będzie możliwe, m.in. załatwienie spraw on-line, czy dokonanie ePłatności. Wszystkie oferowane usługi będą dostępne poprzez platformę zintegrowaną z e-PUAP oraz Profilem Zaufanym.

Dzięki realizacji projektu wzrośnie liczba urzędowych spraw załatwianych elektronicznie przez mieszkańców i przedsiębiorców z Gminy Morąg, dzięki czemu nastąpi usprawnienie procesów administracyjnych gminy i uproszczenie obowiązków urzędowych ciążących na klientach Urzędu.

Całkowita wartość projektu: 2 108 958,00 zł, w tym 85% dofinasowania stanowi kwotę 1 792 614,30 zł.

Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem rozpocznie się w II kwartale 2021 roku.

(red./UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!