Warmia i Mazury

Nowe e-usługi w Starostwie Powiatowym w Ostródzie

Powiat Ostródzki w ramach projektu pn. „E-powiat – cyfryzacja Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie” uruchomił nowe e-usługi dostępne dla wszystkich obywateli. Projekt obejmuje utworzenie i świadczenie 21 e-usług publicznych w zakresie zasobu geodezyjnego i kartograficznego na bazie istniejącego Geoportalu. Rozszerzenie katalogu e – usług pozwoli na wykorzystanie pełnej mobilności systemu w zakresie zdalnej realizacji spraw urzędowych. Rozbudowany portal pozwala także na udzielanie pomocy i wsparcia ze strony pracowników urzędu.

Realizacja projektu umożliwia udostępnienie obywatelom i przedsiębiorcom szerokiej oferty usług publicznych za pośrednictwem Internetu. Pozwala w szczególności na usprawnienie kontaktów obywateli z instytucją publiczną jaką jest Starostwo Powiatowe w Ostródzie i przyśpieszenie procedur załatwiania spraw urzędowych, świadcząc tradycyjne usługi w sposób bardziej efektywny.

Wszystkie usługi dostępne są pod adresem internetowym https://ostroda.geoportal2.pl
Zapraszamy do odwiedzenia strony i zachęcamy do korzystania z e-usług.
Wszystkie działania prowadzone są w ramach projektu pn. „E-powiat – cyfryzacja Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie” który Powiat Ostródzki realizuje dzięki dofinansowaniu otrzymanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 604 515,00 zł w tym dofinansowanie w wysokości 513 837,75 zł.

(Powiat Ostródzki)

error: Nie kopiuj!!!