Nowe etaty w 20 BBZ w Bartoszycach i Morągu

Ruszyła procedura powoływania do zawodowej służby wojskowej.  Kandydaci, którzy odbyli pomyślnie kwalifikacje, są już powoływani w szeregi 20 BZ. Szczegóły dotyczące terminu rozpoczęcia służby są uzgadniane w trybie indywidualnym. Ogłoszony został dalszy nabór do zawodowej służby wojskowej. 

Przypominamy terminy kwalifikacji:

w każdą drugą i czwartą środę miesiąca w garnizonie Bartoszyce, zbiórka o 8.30 przed biurem przepustek;

w każdą trzecią środę miesiąca w garnizonie Morąg, zbiórka o 8.30 przed biurem przepustek. 

TELEFONY KONTAKTOWE

Szef Sekcji WF i Sportu – 727 040 028 lub 261 327 429

Oficer sekcji personalnej (oficerowie) – 261 327 325 

Od 06 marca 2019 r. w 20 Brygadzie Zmechanizowanej funkcjonuje punkt informacyjny w zakresie podoficerów i szeregowych.
tel. 261-327-557 
INFORMUJEMY W 20 BRYGADZIE ZMECHANIZOWANEJ SĄ WOLNE STANOWISKA W KORPUSACH:
SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH, PODOFICERÓW I OFICERÓW. 

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w Bartoszycach odbywają się w każdą drugą i czwartą  środę (pracującą) miesiąca o raz w Morągu w każdą trzecią środę miesiąca (pracującą).
Żołnierzem zawodowym może być osoba:

    posiadająca obywatelstwo polskie,

    o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości,

    posiadająca odpowiednie kwalifikacje

    posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej

Do służby kontraktowej można powołać:
1) w korpusie oficerów zawodowych – oficera rezerwy, który posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;
2) w korpusie podoficerów zawodowych – podoficera rezerwy, który posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;
3) w korpusie szeregowych zawodowych  – żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową (zasadnicza służba wojskowa, służba przygotowawcza) oraz posiada wykształcenie gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową, oraz stopień wojskowy szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza).
Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej obejmuje test sprawności fizycznej oraz rozmowę kwalifikacyjną. 
Egzamin sprawnościowy z wychowania fizycznego dla kandydatów obejmuje:
•    marszobieg na 3000 m;
•    podciąganie na drążku wysokim;
•    bieg wahadłowy 10×10;
•    bieg zygzakiem „koperta”;
•    uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce gimnastycznej, tzw. ”pompki”
Kandydaci na żołnierzy zawodowych nie zdają sprawności ”skłony w przód”. !!! 
WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU SPRAWNOŚCIOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JEST POSIADANIE AKTUALNEGO ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO OD LEKARZA O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO UDZIAŁU W EGZAMINIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO!
Stawiennictwo: do godz. 8.30 w dniu kwalifikacji, przed biurem przepustek

Podczas kwalifikacji kandydaci do służby powinni posiadać ze sobą: 
•    książeczkę wojskową;
•    dowód osobisty;
•    strój sportowy;
•    aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do egzaminu sprawności fizycznej;
•    dokumenty poświadczające wykształcenie cywilne i wojskowe;
•    dokumenty poświadczające inne kwalifikacje przydatne w wojsku;
•    ankiety personalne (do pobrania poniżej). 
Tel. kontaktowe:

•    Szef sekcji WF i sportu – 727 040 028 lub 261 327 429 (informacje o dyscyplinach, normach i grupach wiekowych)
•    oficer sekcji personalnej – 261 327 325  (informacje o etatach dla oficerów rezerwy)
•    Podoficer sekcji personalnej – 261 327 215 (informacje o etatach dla podoficerów rezerwy)
•    Podoficer sekcji personalnej – 261 327 514 (informacje o etatach dla szeregowych rezerwy).    

Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają również Wojskowe Komendy Uzupełnień.
Zachęcamy do odwiedzenia naszego „fun page” na portalu społecznościowym Facebook, gdzie opublikowaliśmy film dotyczący kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej, warunków służby oraz szczegółów w zakresie testu sprawności fizycznej. 

DOKUMENTY DO POBRANIA

http://20bz.wp.mil.pl/plik/file/ankieta_personalna.pdf
http://20bz.wp.mil.pl/plik/file/ankieta%20personalna%202.pdf

(red./20 BBZ)