Nowe jednostki OSP w KSRG

Sześć jednostek OSP na Warmii i Mazurach zostało włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: OSP Mingajny, OSP KSRG Ostróda, OSP Hejdyk, Ochotnicza Straż Pożarna w Jarnołtowie, OSP Spręcowo, OSP Runowo.

– W KSRG w naszym regionie działa już 195 jednostek OSP. Ochotnicy „w systemie” stanowią siły pierwszego rzutu i są mocnym filarem zabezpieczenia we współpracy ze strażakami zawodowymi. I każdy przejaw dobrej kooperacji raduje – mówi  Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

(wwim)