Nowe szanse dla organizacji

Z udziałem wicewojewody Sławomira Sadowskiego i pełnomocnika wojewody ds. społeczeństwa obywatelskiego i równości Dariusza Rudnika, w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie dla przedstawicieli sektora NGO z terenu regionu nt. zasad korzystania ze środków tegorocznej edycji konkursów Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Szkolenie przeprowadzone zostało na zlecenie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Celem strategicznym PROO jest budowa silnego, sprawnego, różnorodnego i niezależnego sektora organizacji obywatelskich. Program jest odpowiedzią na znane bolączki III sektora, jak np.: brak stabilności finansowej i trudności w pozyskiwaniu środków, uzależnienie od środków publicznych czy braki kadrowe, rozwarstwienie zasobów w sektorze (10% największych organizacji gromadzi 86% dochodów całego sektora i dysponuje 95% zasobów ludzkich).

PROO jest finansowany z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który stanowi 4% wpływów z dopłat w grach objętych monopolem państwa (na podstawie art. 88a ustawy o grach hazardowych). W latach 2018-2030 rząd przeznaczy na PROO ok. 585 mln zł. Program zakłada wsparcie w tym okresie ponad 11.000 organizacji. Granty będzie można otrzymać w formule otwartych konkursów dotacyjnych w pięciu priorytetach PROO, czyli:

Priorytet 1. Zrównoważony rozwój organizacyjny
Priorytet 2. Kapitały żelazne
Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich
Priorytet 4. Rozwój instytucjonalny think-tanków obywatelskich
Priorytet 5. Wsparcie doraźne. 

Na lata 2018-2030 rząd przeznaczył pół miliarda złotych na działalność sektora NGO w Polsce. W drodze konkursów, z których część ruszyła już 11 lutego będzie można m.in. doposażyć biura, a nawet wynająć, bądź zakupić obiekt na prowadzenie statutowej działalności. Z przyznanych środków organizacje będą mogły nie tylko przeszkolić, ale także zatrudnić etatowo pracowników. Okres realizacji wniosku to minimalnie 24 miesiące, a maksymalnie 36 miesięcy. Program stwarza sektorowi szereg możliwości. Trzeba tylko wypełnić programowe priorytety jakimi są: rozwój organizacyjny i działania statutowe.

(UW Olsztyn)