Warmia i Mazury

Nowi oficerowie w ostródzkiej jednostce policji

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się promocja na pierwszy stopień oficerski Policji. Aktu mianowania obecnych na uroczystości policjantów dokonali: gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji oraz nadinsp. Dariusz Augustyniak – I Zastępca Komendanta Głównego Policji. Wśród 213 policjantów mianowanych na oficerów Polskiej Policji znalazły się funkcjonariuszki Komedy Powiatowej Policji w Ostródzie: podkom. Alina Gazda oraz podkom. Anna Karczewska.

Na placu apelowym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyła się uroczysta promocja na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych.

Aktu mianowania obecnych na uroczystości policjantów, poprzez symboliczne uderzenie szablą w ramię dokonali: gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji oraz nadinsp. Dariusz Augustyniak – I Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Gości uroczystości przywitała Komendant Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska. Po uroczystym mianowaniu funkcjonariuszy przez Szefa Polskiej Policji, głos zabrał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Błażej Poboży. Następnie głos zabrał Komendant Główny Policji – gen. insp. dr Jarosław Szymczyk dziękując kadrze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz gratulując policjantom – oficerom Polskiej Policji.

Wśród 213 policjantów mianowanych na oficerów Polskiej Policji znalazły się funkcjonariuszki Komedy Powiatowej Policji w Ostródzie: podkom. Alina Gazda oraz podkom. Anna Karczewska. W tym uroczystym dla nich dniu nie zabrakło obecności Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie – podinsp. Marcina Danowskiego, który osobiście pogratulował policjantkom oraz wręczył pagony podkomisarza.

(KPP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!