Nowi technicy kryminalistyki

Centrum Kompetencyjne Technik Kryminalistycznych Krajowej Administracji Skarbowej wzbogaciło się o 8 nowych fachowców w dziedzinie technik kryminalistycznych. Nasi funkcjonariusze ramię w ramię z kolegami ze Straży Granicznej od ponad 3 miesięcy poznawali arkana wiedzy kryminalistycznej w Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza  w Kętrzynie.

Proces edukacyjny był długi i trudny. Młodzi adepci poznawali skomplikowane zasady zabezpieczania różnego rodzaju śladów kryminalistycznych m.in. od legendarnej daktyloskopii poprzez biologię, traseologię, fotografię, aż po nowoczesne metody zabezpieczania dowodów cyberprzestępczości. 19 czerwca 2019 roku kursanci przystąpili do egzaminu potwierdzającego ich nowo nabyte kompetencje. Wszyscy świetnie poradzili sobie z zadaniami egzaminacyjnymi i gotowi są wspierać koleżanki i kolegów prowadzących postępowania przygotowawcze, jako specjaliści o których mowa w art. 205 § 1. k.p.k.

 Absolutnym priorytetem dla dzisiejszej Służby Celno-Skarbowej jest ochrona interesów budżetu Państwa oraz realizacja oczekiwań społecznych, by winni dokonywanych przestępstw zostali bezsprzecznie wskazani i nieuchronnie ukarani. W celu realizacji tego założenia KAS musi działać synergicznie, w pełnym spektrum swoich możliwości, a więc także z wykorzystaniem technik kryminalistycznych. Specjaliści od  procesowego zabezpieczania śladów i dowodów przestępstw są nam bardzo potrzebni, dlatego jeszcze w tym roku kolejna grupa kandydatów na techników kryminalistyki, za sprawą Centrum Kompetencyjnego Technik Kryminalistycznych w Olsztynie rozpocznie edukację.

(KAS Olsztyn)