AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Nowy ekwiwalent pieniężny dla członka OSP w gminie

Radni Miejscy z Morąga ustalili wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Morąg.

Rada Miejska w Morągu ustaliła ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczej straży pożarnej z Gminy Morąg w wysokości: 20 złotych za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych; 16 złotych za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Morąg.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

– Zgodnie z art. 28 ust 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz.961 ze zm.) członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu, który ustala Rada Miejska w drodze uchwały, nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Od 1 stycznia br. maksymalna wysokość ekwiwalentu może wynosić 29,53 zł. Obecnie ekwiwalent ustalony jest w wysokości : – 16 zł za godzinę za udział w działaniach ratowniczych; – 10 zł za godzinę za udział w szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Morąg i obowiązuje od 01.05.2018 r. W związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w ubiegłych latach proponuję podniesienie od 01 maja 2021 roku wysokości ekwiwalentu do: – 20 zł za godzinę za udział w akcjach ratowniczych – 16 zł za godzinę za udział w szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Morąg – napisał w uzasadnieniu do projektu uchwały Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga.

(red.)

error: Nie kopiuj!!!