AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Nowy pełnomocnik burmistrz ds. profilaktyki

Nowym Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii została Ilona Niewiadomska.  Biuro Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Dworcowa 7, 14-300 Morąg (I piętro, obok siedziby Straży Miejskiej).

Biuro czynne: poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 15:00
SŁUŻY POMOCĄ I RADĄ OSOBOM UZALEŻNIONYM I ICH RODZINOM

PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
ul. Dworcowa 7, 14-300 Morąg, tel. 89 757 23 73

Terminy i godziny wizyt u specjalistów po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel. 89 757 23 73

psycholog –  w poniedziałki od godz.16:30-18:30, we wtorki od godz. 18:00 – 20:00,

radca prawny – w czwartki, od godz. 16:00 do 18:00

Funkcję Pełnomocnika pełni Ilona Niewiadomska
Tel: 89 757 23 73
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

Do zadań Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:

Podejmowanie i inicjowanie działań na rzecz tworzenia lokalnej koalicji trzeźwościowej.

Przygotowywanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Współpraca z  instytucjami  i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wdrażanie i propagowanie na terenie Gminy lokalnych, regionalnych i  ogólnopolskich kampanii edukacyjnych

(red.)

error: Nie kopiuj!!!