Warmia i Mazury

Nowy produkt turystyczny na Warmii i Mazurach

W Szczytnie odbyło się uroczyste otwarcie zrewitalizowanego zamku krzyżackiego. Modernizacja trwała trzy lata i była wspierana z unijnych środków.

Rewitalizacja realizowana była w ramach projektu unijnego „Zamek krzyżacki w Szczytnie – nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego” (oś priorytetowa 06.00.00: Kultura i dziedzictwo, działanie: 06.01.00 Infrastruktura kultury, poddziałanie: 06.01.01 Dziedzictwo kulturowe, nabór nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17).

Realizacja projektu zakładała zabezpieczenie istniejących ruin. Prace obejmowały:
– uczytelnienie układu przestrzennego kompleksu zamkowego poprzez wydobycie z ziemi jego fragmentów dotychczas nieeksponowanych (tj.: skrzydła wschodniego z przejazdem bramnym, wieży południowowschodniej, murów obronnych – północnego, zachodniego i wschodniego wraz z okrągłymi basztami),
– oczyszczenie wątków średniowiecznych i XVI, XVII, XVIII wiecznych z wtórnych, współczesnych wstawek,
– zahamowanie procesów destrukcji oraz usunięcie w miarę możliwości przyczyn zniszczeń murów,
w szczególności obiektów świeżo wydobytych z ziemi,
– odsłonięcie i zrekonstruowanie studni na dziedzińcu zamkowym oraz bruku lub podobnych cennych elementów wyposażenia zamku,
– zaadoptowanie dwóch kondygnacji skrzydła północnego dla pomieszczeń wystawienniczych. Odtworzenie zejścia do piwnicy oraz uczytelnienie reliktów sklepień średniowiecznych,
– wybudowanie szklanego zadaszenia, szklanych barier oraz płyty stropowej i posadzki w piwnicy –
w sposób jak najmniej inwazyjny (brak miejsc styków z oryginalną materią zabytku),
– wybudowanie kładek umożliwiających swobodne przemieszczanie się i zwiedzanie całego kompleksu osobom niepełnosprawnym.

Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 15,9 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniosło ponad 7,7 mln zł.

Zamek w Szczytnie pochodzi z drugiej połowy XIV wieku. W przeszłości pełnił różne funkcje obronną, siedziby starosty książęcego, czy nawet rezydencji myśliwskiej.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!