Nowy radiowóz i łódź w powiecie ostródzkim

Ostródzcy policjanci otrzymali nowy oznakowany samochód oraz łódź motorową. Policyjny radiowóz został zakupiony ze środków pochodzą z Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020. Jednostkę pływającą w połowie sfinansował Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Nowe sprzęty już ruszyły do pracy.

We wtorek (16.07.2019) w Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie odbyło się uroczyste przekazanie policjantom nowego policyjnego sprzętu. Był to oznakowany radiowóz marki Volkswagen Transporter oraz łódź motorowa kategorii R2. W uroczystości udział wzięli: Pełnomocnik Wojewody do Spraw Administracji Zespolonej i Administracji Niezespolonej w Województwie – Jarosław Babalski, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek oraz  Kierownik Zespołu  Ekologicznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – Hanna Teodorowicz. Przed uroczystym przekazaniem oba sprzęty pobłogosławił i poświęcił kapelan ostródzkich policjantów ksiądz Roman Wiśniowiecki.

Otrzymany radiowóz został zakupiony ze środków programu modernizacji Policji na lata 2017-2020 i trafi do Komisariatu Policji w Morągu.

(KPP Ostróda)