Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy na wyposażeniu OSP Brzydowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzydowie – gmina Ostróda otrzymała nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

Uroczyste przekazanie pojazdu odbyło się 5 stycznia. Do Brzydowa na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Bogusława Orzechowska Senator RP, Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Andrzej Wiczkowski Starosta Ostródzki, Mateusz Szkaradziński – przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Jarosław Bogusz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda. Państwową Straż Pożarną reprezentował bryg. Tomasz Ostrowski Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie wraz z zastępcą i funkcjonariuszami ostródzkiej KP PSP. Ponadto w obchodach uczestniczyła społeczność ostródzkiej gminy, delegacje jednostek OSP i miłośnicy pożarnictwa. Aktu przekazania nowego wozu pożarniczego dokonali bryg. Tomasz Ostrowski Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie, Jarosław Bogusz Prezes WFOŚiW i Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas. Całkowity koszt samochodu wyniósł 821640 zł. Zakup udało się zrealizować dzięki wspólnemu sfinansowaniu zadania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 200 tys. zł, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 250 tys. zł, Gminę Ostróda – 371640 zł.

Brzydowska brać strażacka starania w pozyskaniu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego czyniła kilka lat. Druhowie z OSP Brzydowo byli konsekwentni w swym działaniu i niezwykle cierpliwi, co przyniosło efekt w postaci nowego GBA 4,5/29 na podwoziu MAN 4×4. Dotychczas do akcji jeździli Starem 244 z 1980 roku. Pojazd ten lata swojej świetności,  ma już dawno za sobą. Poziom techniczny stara rodem z lat osiemdziesiątych minionego wieku, miał się nijak do potrzeb i wymogów dzisiejszych czasów. Nowy pojazd pożarniczy to inna epoka wyposażenia pożarniczego. Średni gaśniczy MAN to wielki przeskok technologiczny. Samochód wyposażony jest między innymi w zbiornik na wodę o pojemności 4500 litrów i zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 450 litrów, autopompę oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Brzydowskie nowe GBA już brało udział w kilku akcjach ratowniczo-gaśniczych. Pokazuje to jednoznacznie, że nowoczesny pojazd gaśniczy w tym rejonie powiatu ostródzkiego znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa pożarowego.

(kpt. Grzegorz Różański fot. Stanisław Laskowski)