O korzyściach stosowania odnawialnych źródeł energii

Zgłoszenia do szóstej edycji projektu edukacyjnego „Postaw na Słońce” przyjmowane są do 30 listopada 2019 roku.

Projekt edukacyjny „Postaw na Słońce” skierowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów z całej Polski.

Jego celem jest przekazanie młodym ludziom wiedzy o korzyściach wynikających ze stosowania odnawialnych źródeł energii.

Na projekt składają się dwa konkursy – badawczy i filmowy. W ramach konkursu badawczego uczestnicy będą m.in. przygotowywać projekty mikroinstalacji fotowoltaicznych dla domów jednorodzinnych. Zadaniem uczestników biorących udział w konkursie filmowym jest stworzenie scenariusza, a następnie nakręcenie trzyminutowego reportażu o instalacjach OZE.

Szczegóły konkursów dostępne są na stronach internetowych: www.postawnaslonce.pl oraz www.filmeko.pl

(wwim)