O przyszłości i roli regionów oraz miast w Unii Europejskiej

150 przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych dokonało oficjalnego otwarcia przygotowań do 17. Edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2019, który odbędzie się w dniach 7-10 października 2019 roku.

Hasłem przewodnim akcji będzie: „Regiony i miasta filarami przyszłej Unii Europejskiej”.

Wydarzenie stanie się kluczową platformą do gromadzenia i przedstawiania poglądów, konkretnych osiągnięć oraz oczekiwań europejskich regionów i miast przed Parlamentem Europejskim (który zostanie wybrany na nowo w maju 2019 roku), a także w nowo utworzonym Kolegium Komisji Europejskiej.

Priorytety tematyczne tegorocznej inicjatywy zostały określone za pomocą publicznych konsultacji (2 634 respondentów).

Wyniki badania wskazują na wyraźne zainteresowanie uczestnictwem i organizowaniem sesji podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, szczególnie w odniesieniu do trzech pierwszych zagadnień: przyszłość UE i rola regionów i miast; Europa bliżej obywateli; ekologiczna Europa; Europa bardziej zintegrowana społecznie; inteligenta Europa; lepiej połączona Europa.

Termin składania wniosków o udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast upływa 29 marca. Konsorcja zgłaszające chęć organizacji imprezy muszą zrzeszać od 4 do 10 partnerów, reprezentujących przynajmniej 4 różne państwa.

Więcej informacji na stronie: https://europa.eu/regions-and-cities/

(wwim)