AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

O „Zanieczyszczeniach środowiska” w SP w Słoneczniku

W  Szkole  Podstawowej  im.  Heleny  Ponieważ  w  Słoneczniku  podczas zebrania  ogólnego  z  rodzicami przedstawiciele klasy  VIII  omówili   prezentacje  pt.  „Zanieczyszczenia  środowiska”.

Uczniowie  przybliżyli  problem  zanieczyszczeń  powierza,   gleby  i   wody,  ich  wpływu  na   stan  środowiska  i  nasze  zdrowie,  a  także  sposoby  zapobiegania  tym zanieczyszczeniom.  Prezentacja   była  efektem  projektu  między  przedmiotowego  zrealizowanego  w  ramach  innowacji  pedagogicznej.

Mimo  tremy  uczniowie  wykazali  się  dużym  profesjonalizmem.  Chętnie  dzielili  się  swoją  wiedzą.

Uczestnicy    z  zainteresowaniem  słuchali  wykładu.  Nagrodzili  mówców  gromkimi  brawami.

Problem  zanieczyszczeń  środowiska  jest  tematem aktualnym.  W  sposób  pośredni  lub bezpośredni  wpływa  na  życie  każdego  z  nas.  Dlatego  tak  ważne  jest  rozpowszechnianie  wiedzy  na  ten  temat.

(Danuta  Żakiewicz)

error: Nie kopiuj!!!