Obchody Dni HDK PCK i festiwal czerwonokrzyski

W sali widowiskowo-kinowej Morąskiego Domu Kultury  odbyły się uroczystości związane z 100 rocznicą powstania Polskiego Czerwonego Krzyża oraz obchody Dni Honorowych Dawców Krwi PCK i Festiwal Piosenki Czerwonokrzyskiej.

Na początku minutą ciszy uczczono pamięć delegata na Zjazd Rejonowy PCK, Opiekuna Szkolnego Koła PCK w Żabim Rogu Krystynę Stapurewicz, która przegrała walkę z ciężką chorobą.

– Honorowi Dawcy Krwi to grupa ludzi w naszym społeczeństwie wyjątkowa. W tym świecie pędzącym, w tym świecie konkurencji- trochę egoizmu-wśród nas znajdują się ludzie, którzy dzielą się tym, co najcenniejsze. Dają innym zdrowie, a czasami życie. To ważne, bo dają nam dobry przykład.

Wielu z Was pozostaje anonimowymi, wielu z was nie znam, ale dziękuję wszystkim.
Jestem dumna, że Honorowi Dawcy Krwi z naszego rejonu pomimo braku Stacji Krwiodawstwa dzielnie stawiają się podczas ekip z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa .

Szczególnie ważne jest to, że wśród Was znajdują się ludzie bardzo młodzi i seniorzy, kobiety, mężczyźni, ludzie z różnych zainteresowań i różnych zawodów, których łączy jedno.

Altruizm i zrozumienie potrzeb, którzy najbardziej tego oczekują, ludzi chorych i bezradnych.

Dziękujemy za dar życia – tymi słowami rozpoczęła uroczystość Elżbieta Grabowska, sekretarz Oddziału Rejonowego PCK w Morągu witając gości i prezentując program uroczystości:

Referat okolicznościowy Feliksa Jarockiego Wiceprezesa Oddziału Rejonowego PCK w Morągu

Wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej

Wręczenie Odznak Honorowych PCK

Wręczenie Medalu 100-PCK

Wręczenie Odznaczeń Zasłużony Honorowy Dawca Krwi PCK

Wręczenie statuetek za wybitne zasługi na rzecz PCK w Morągu

Wręczenie wyróżnień dla wolontariuszy w zakresie honorowego krwiodawstwa

Wręczenie podziękowań nadanych przez Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Morągu

Festiwal Piosenki Czerwonokrzyskiej „Morąg 2019”

– Szanowni Krwiodawcy! Z okazji Waszego Święta pragnę serdecznie podziękować w imieniu wszystkich bezimiennych biorców Waszej krwi oraz własnym, za wrażliwość i bezinteresowne poświęcenie. Każda kropla Waszej bezcennej krwi była źródłem nadziei i życia dla tych, którzy jej potrzebowali. To dzięki Wam wielu z nich mogło znowu cieszyć się zdrowiem.

Za okazywaną ofiarność składam Wam – Drodzy Krwiodawcy- wyrazy uznania i głębokiego szacunku. Równocześnie życzę wszelkiej pomyślności, satysfakcji zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, a także, by zawsze otaczali Was ludzie, tak samo jak Wy- życzliwi i otwarci – mówił w referacie okolicznościowym Feliks Jarocki.

W dalszej części podziękowano  wszystkim ochotnikom, którzy oddają krew.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, za ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną, nadał Odznaczenie – Złoty Krzyż Zasługi Elżbiecie Grabowskiej – sekretarz Oddziału Rejonowego PCK w Morągu. Odznaczenie zostanie wręczone przez wojewodę w terminie uzgodnionym  z Oddziałem Rejonowym PCK w Morągu.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej na wniosek Zarządu Głównego PCK w Warszawie nadano MEDALE EDUKACJI NARODOWEJ za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania:

– Annie Ważny- Opiekun Szkolnego Koła PCK przy Szkole Podstawowej nr 4 w Morągu

– Danucie Romanowskiej- opiekun szkolnego Koła PCK przy Szkole Podstawowej nr 3 w Morągu.

Decyzją Ministra Zdrowia na wniosek Zarządu Głównego PCK w Warszawie nadano Markowi Możejko                                                                      odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”  za zasługi w niesieniu pomocy i ratowaniu życia drugiemu człowiekowi oraz promowaniu honorowego krwiodawstwa , niestety z przyczyn od nas niezależnych odznaka zostanie wręczona w późniejszym terminie.

Decyzja kapituły Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie nadano Odznakę Honorową PCK II stopnia za zasługi dla Polskiego Czerwonego Krzyża:

Mirosław Borkowski- Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Morągu

Ilona Kupczyńska- Opiekun Szkolnego Koła PCK przy Szkole Podstawowej w Dobrzykach

Teresa Sobkowiak- delegat na Zjazd Rejonowy PCK

Katarzyna Zarachowicz- członek Rejonowej Komisji Rewizyjnej.

Decyzja kapituły Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie nadano Odznakę Honorową PCK III stopnia za zasługi dla Polskiego Czerwonego Krzyża:

Brygida Macyra -Opiekun Szkolnego Koła PCK przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miłakowie

Grzegorz Kudła- Sekretarz Klubu HDK przy Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Morągu

Marcin Ostrowski- Skarbnik Klubu HDK przy Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Morągu

Ireneusz Sekściski- Sekretarz Rejonowej Komisji Rewizyjnej PCK

Jan Stańczak- darczyńca, członek Komisji Problemowych OR PCK w Morągu

Anna Ważny -Opiekun Szkolnego Koła PCK przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Morągu

Halina Brdak- delegat na Zjazd Rejonowy PCK w Morągu

Iwona Brzostek- delegat na Zjazd Rejonowy PCK

Decyzja kapituły Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie nadano Odznakę Honorową PCK IV stopnia za zasługi dla Polskiego Czerwonego Krzyża:

Włodzimierz Ciczkowski- wolontariusz PCK

Ryszard Romanowski- przedsiębiorca, wolontariusz PCK

Sławomir Segin- wolontariusz PCK

Barbara Miałkowska- siostra PCK, wolontariusz

Marek Żyliński- Burmistrz Zalewa

Bogusława Kuźma- Prezes koła PCK przy urzędzie Gminy Małdyty

Łukasz Sekściński- wolontariusz PCK

Brygida Piechotka- Opiekun szkolnego Koła PCK przy Szkole Podstawowej w Bartach

Za wieloletnią aktywną działalność na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża na wniosek Zarządu Głównego PCK przyznano Medale 100-lecia  PCK następującym instytucjom i osobom:

URZĄD MIEJSKI W MORĄGU, URZĄD MIEJSKI W MIŁAKOWIE, URZĄD MIEJSKI W ZALEWIE, URZĄD GMINY MAŁDYTY, URZĄD GMINY ŁUKTA, SZPITAL MIEJSKI W MORĄGU, KPPSP W OSTRÓDZIE JR-G PSP W MORĄGU, KOMISARIAT Policji w Morągu, PSS „Społem” w Morągu, Anastazy Bieliński, PKO BP O/ Morąg.

Za wieloletnią aktywną działalność na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża na wniosek Zarządu Głównego PCK przyznano Medale 100-lecia  PCK następującym osobom: Mirosław Borkowski, Andrzej Marcinkowski, Andrzej Białek, Karol Bojarczuk, Stanisław Guzowski, Tadeusz Jackiewicz, Helena Nieścierowicz, Bogdan Pietkiewcz, Ryszard Romanowski, Janusz Siepioła, Krystyna Stando, Jan Stańczak, Jan Zambrzycki, Mirosława Rybska, Zdzisław Sokołowski.

Za długoletnie, bezinteresowne oddawanie krwi. Polski Czerwony Krzyż Warmińsko- Mazurski Zarząd Okręgowy PCK w Olsztynie, nadał odznakę I stopnia „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”- krwiodawca, który oddał ponad 18 litrów – MARCIN SZYMKOWIAK.

Za długoletnie, bezinteresowne oddawanie krwi. Polski Czerwony Krzyż Warmińsko- Mazurski Zarząd Okręgowy PCK w Olsztynie, nadał odznakę II stopnia  „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”- krwiodawcom, którzy oddali 12 litrów : PIOTR CIESIELSKI, RAFAŁ PIETKIEWICZ, NATALIA STEFAŃSKA, PAWEŁ LACHOWICZ.

Za długoletnie, bezinteresowne oddawanie krwi. Polski Czerwony Krzyż Warmińsko- Mazurski Zarząd Okręgowy PCK w Olsztynie, nadał odznakę II stopnia  „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”- krwiodawcom, którzy oddali 12 litrów: AGATA LACHOWICZ, PAWEŁ STEFAŃSKI, PIOTR CIESIELSKI, PIOTR KULIK, MAREK KASZUBA, RAFAŁ KWAŚNY, GRZEGORZ BRUZDA, TOMASZ BOBROWICZ, JASKULSKI MARCIN, KARNIŁOWICZ ŁUKASZ.

Za życzliwość zrozumienie dla humanitarnej działalności PCK, współpracę, partnerstwo i pomoc w organizowaniu licznych inicjatyw na rzecz, którzy tego wsparcia potrzebują Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Morągu wyróżnił statuetkami:, WARMIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W JONKOWIE, WANDA ŁASZKOWSKA, MARIOLA KRÓL, TOMASZ GROCHOWSKI, FELIKSA JAROCKI, JERZY POMIANKOWSKI.

Za życzliwość zrozumienie dla humanitarnej działalności PCK, współpracę, partnerstwo i pomoc w organizowaniu licznych inicjatyw na rzecz, którzy tego wsparcia potrzebują Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Morągu wyróżnił statuetkami: ANDRZEJ DZIELIŃSKI, LILIANNA WYSZKOWSKA, URSZULA SITEK, ADAM GIEMZA, URSZULA MIRONOWICZ, IRENA PUŚCIAN, BEATA JADESZKO, DANUTA SACHNOWSKA, ANTONI WYSZOMIRSKI.

Za długoletnie, bezinteresowne oddawanie krwi oraz promowanie honorowego krwiodawstwa  Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy PCK w Morągu wyróżnił dyplomami uznania: ZBIGNIEW JANKOWSKI, MAREK TROJANOWSKI, MAREK WOŹNIAK, KAROL FRONCKIEWICZ, MARCIN LOTARSKI, LUCJAN OSTROWSKI, IRENA PUŚCIAN, REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W OLSZTYNIE.

Za partnerstwo i efektywne wspieranie działań statutowych – Polski Czerwony Krzyż w Morągu wyróżnił:, STAROSTWO POWIATOWE  W OSTRÓDZIE, BEATA OLEWSKA, JERZY KAŃSKI, KRZYSZTOF SOBKOWIAK, ADACH MORĄG, MORĄSKI DOM KULTURY, MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, MAŁGORZATA MRÓZ, MONIKA FIJAŁ, MARIA STACEWICZ, ZBIGNIEW JANKOWSKI, MARTA RYBSKA, EWA FRYCZ, LIDIA MACKIEWICZ, ILONA KUPCZYŃSKA, JERZY WILK, ANNA JAKUBOWSKA.

Podziękowano także samorządom: Morąga, Zalewa, Łukty, Miłakowa,  Starostwu Powiatowemu w Ostródzie Samorządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego, Komendzie Powiatowej  Państwowej  Straży Pożarnej w Ostródzie Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Morągu, Komisariatowi Policji w Morągu, Szpitalowi Miejskiemu w Morągu, zakładom pracy, osobom prywatnym, organom administracji państwowej z terenu działania za pomoc w realizacji zadań statutowych.

Dziękowano wszystkim ofiarodawcom środków pieniężnych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego  podczas kwest ulicznych , 1% podatku od osób fizycznych. Kwota którą może poszczycić się PCK w Morągu wynosi 17.373,91zł.

W dalszej części odbył się XXII Rejonowy Festiwal Piosenki Czerwonokrzyskiej, który prowadziła młodzież.

Występy młodzieży oceniało jury w składzie : przewodnicząca- Małgorzata Mróz, Sekretarz- Monika Fijał , Teresa Sobkowiak- członek jury.

Uczestnicy festiwalu podzieleni zostali na kategorie wiekowe/ solistów, duety i zespoły/:

grupy przedszkolne, powyżej 15 lat, od 7 do 11 lat, od 12 do 15 lat.

Festiwal składał się z 2 części. W pierwszej części wystąpili  najmłodsi oraz osoby powyżej 15 lat, a w drugiej pozostali artyści.  Kolejność występów, ustanowiona został drogą losowania. Przy ocenie decydował głos przewodniczącego.

(org./fot. UM Morąg)