Obraz Morąga na mapie Willema Blaeu

Zapraszamy 23 czerwca 2021 r., godz. 12.00 do Muzeum im. J.G. Herdera w Morągu na wernisaż wystawy „Gdzie leży Morąg?”. Mapa „Prussia accurate descripta a Gasparo Henneberg Erlichensi”.

Obraz Morąga na mapie Willema Blaeu, wydanej w Amsterdamie na początku XVII w., jest kopią wizerunku miasta, jaki kilkadziesiąt lat wcześniej uwiecznił Kaspar Henneberger. Blaeu, syn świetnie prosperującego rybaka, wolał matematykę i astronomię niż rozwijanie rodzinnego interesu. Kształcił się w Danii u Tycho Brache, a po powrocie do domu zajął się opracowywaniem map, atlasów i globusów. Zabarwiony na czerwono Morąg jest jednym z kilku ufortyfikowanych miast na prezentowanym wycinku mapy Blaeu. Mapa została pokolorowana w epoce, prawdopodobnie na życzenie klienta.

(Muzeum w Morągu)