Warmia i Mazury

Ochrona ptaków i nietoperzy w miastach

Seminarium ma pomóc we właściwym stosowaniu przepisów ustawy o ochronie przyrody. Jest skierowane do jednostek samorządu terytorialnego (gmin, starostw), zarządców budynków (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe), a także do wszystkich osób zainteresowanych tematyką ochrony ptaków i nietoperzy w miastach.

W czasie seminarium poruszymy tematy związane m.in. z :

ochroną ptaków i nietoperzy w mieście;

zagrożeniami jakie stwarzają dla ptaków nowoczesne konstrukcje ze szkła;

sposobami wykonywania prac remontowych zgodnie z przepisami prawa;

sposobami wykonywania kompensacji przyrodniczej w sposób efektywny.

Aby wziąć udział w bezpłatnym seminarium należy wypełnić kartę zgłoszenia i przesłać ją  do 15 marca 2020 r. pod adres e-mail: maja.jakubiuk.olsztyn@rdos.gov.pl lub zuzanna.hermanowska.olsztyn@rdos.gov.pl, wpisując w temacie wiadomości „szkolenie termomodernizacja a ochrona przyrody”.

Zabudowa miejska stanowi siedlisko rozrodu i bytowania wielu gatunków chronionych zwierząt. Niektóre ptaki, jak jerzyk lub wróbel domowy są ściśle związane z budynkami. Stabilność ich populacji uzależniona jest od dostępności miejsc do rozrodu w warunkach miejskich. Inne gatunki jak np. nietoperze, sowy lub sokoły mogą wykorzystywać zabudowę miejską okazjonalnie.

W Polsce wszystkie gatunki nietoperzy oraz większość gatunków ptaków podlega ochronie prawnej na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. W związku z tym, w stosunku do tych gatunków obowiązuje szereg  zakazów m.in. umyślnego zabijania, umyślnego niszczenia lęgów, niszczenia gniazd, uniemożliwiania dostępu do schronień, czy niszczenia siedlisk i ostoi, będących miejscem ich rozrodu.  Zakazy te mogą być naruszane w trakcie prowadzenia prac remontowych, modernizacyjnych, w tym termomodernizacji budynków. Zarządcy i właściciele budynków często nie mają świadomości, że wykonując takie czynności mogą łamać przepisy ochrony przyrody.

Zapraszamy do udziału w seminarium. Plan seminarium

(RDOŚ Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!