Od 1 lipca 2021 roku wchodzi obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła!

Już od 1 lipca 2021 roku na właścicielach nieruchomości oraz zarządcach budynków lub lokali ciążyć będzie obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Obowiązek wynika z Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 544, z późn. zm.).

Za wdrożenie, uruchomienie i prowadzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w skrócie CEEB, która będzie centralną bazą informacji i ważnym narzędziem wspierania wymiany starych kotłów grzewczych odpowiada Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

CEEB będzie narzędziem dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji założeń polityki niskoemisyjnej oraz miejscem, gdzie będą dostępne informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Dodatkowo dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku.

Decydującym kryterium wpisu budynku do bazy CEEB będzie moc cieplna źródła spalania paliw – nie większa niż 1 MW, co obejmować będzie nie tylko jednorodzinne czy wielorodzinne budynki mieszkalne, małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne. Obowiązek złożenia deklaracji jest niezależny od formy prawnej użytkowania budynku i ciąży zarówno na osobie fizycznej jak i przedsiębiorcy.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej lub specjalnej broszurze:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

CEEB dla właścicieli i zarządców (PDF, 2.5 MiB)

(red./UM Morąg)