Warmia i Mazury

Od betonozy do błękitno-zielonej rewitalizacji

Rozpoczyna się cykl spotkań, które poświęcone są kształtowaniu zieleni i błękitnej infrastruktury w procesach rewitalizacji.

Cykl zainauguruje webinarium wprowadzające „Od betonozy do błękitno-zielonej rewitalizacji”, które odbędzie się 11 stycznia 2022 roku.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną tematy związane z nowymi wyzwaniami dla rozwoju społecznego oraz zostaną przedstawione dobre praktyki w zakresie kształtowania terenów zielonych przy udziale mieszkańców.

Następnie zaplanowano dwudniowe warsztaty doradcze „Błękitno-zielona infrastruktura w programach rewitalizacji”, które poprowadzi dr hab. inż. arch. Maciej Borsa.

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu realizowanego przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”.

Zgłoszenia udziału w webinarium należy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym do 30 grudnia 2021 roku na adres: rewitalizacja@warmia.mazury.pl.

Rekrutacja na warsztaty doradcze rozpocznie się po zakończeniu webinarium.

DO POBRANIA:
1) Program wydarzenia
2) Formularz zgłoszeniowy

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!