AktualnościHALO MORĄG

Odejście na emeryturę i awanse strażackie

Z zachowaniem reżimu sanitarnego odbyła się uroczysta zbiórka,  podczas której pożegnano odchodzących na emeryturę strażaków st. asp. Piotra Homzę  i st. ogn. Sławomira Mendykę.

Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie st. bryg. Tomasz Ostrowski przybliżył wszystkim zgromadzonym przebieg służby st. asp. Piotra Homzy i st. ogn. Sławomira Mendyki. Podziękował  im za zaangażowanie i wkład pracy, jakie włożyli w działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej powiatu ostródzkiego.

Podczas zbiórki sześcioro strażaków otrzymało awanse na wyższe stanowiska służbowe:

mł. asp. Marek Bartoszewicz na stanowisko ratownik specjalista,

mł. asp. Wiktor Marchlewicz na stanowisko dowódca zastępu,

sekc. Marcin Kędzierski na stanowisko starszy ratownik-kierowca,

sekc. Damian Lorkowski na stanowisko ratownik-kierowca,

sekc. Marcin Karczewski na stanowisko ratownik-kierowca,

str. Alicja Piotrowska na stanowisko młodszy ratownik.

Charakterystyka odchodzących ze służby strażaków:

asp. Piotr Homza po kilkunastoletnim okresie pracy zawodowej i odbyciu zasadniczej służby wojskowej rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. Początkowo pracował na stanowisku stażysty w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Morągu. Stale podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, co zaowocowało awansami na wyższe stanowiska służbowe: starszego ratownika, a po ukończeniu Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, na stanowisko dowódcy zastępu. W roku 2011 awansowany na dowódcę sekcji, a następnie w 2013 roku na dowódcę zmiany, na którym to zakończył służbę. Odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, a także brązowym, srebrnym i złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

St. ogn. Sławomir Mendyka po kilkuletnim okresie pracy zawodowej i odbyciu zasadniczej służby wojskowej rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. Od początku służby związany był z morąską jednostką ratowniczo-gaśniczą. Rozpoczął służbę na stanowisku stażysty. Z biegiem lat podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, co pozwoliło na awanse, na wyższe stanowiska służbowe, między innymi starszego ratownika kierowcę, operatora sprzętu specjalnego i starszego operatora sprzętu. Odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej oraz brązowym i srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

(st. kpt. Grzegorz Różański/ fot. mł. bryg. Marcin Wiśniewski)

 

error: Nie kopiuj!!!