AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Odnowienie pozwolenia na zarządzanie systemami kanalizacyjnymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wszczęło postępowanie administracyjne, w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych ulic: Kujawska, część Leśna, część  Mickiewicza, Szkolna do rowu poprzez istniejący wylot zlokalizowany na działce nr 949/12 obręb 2 Miasto Morąg.

Kto wydaje pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych  i roztopowych?

Takiego pozwolenia udzielają właściwy ze względu ma miejsce korzystania z wnioskowanego pozwolenia organ Wód Polskich.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie może być wydane na okres 30 lat.

– Skończyły się nam pozwolenia na zarządzenia systemami kanalizacyjnymi i musimy je teraz odnowić – mówi Edward Żołądkowicz, prezes PWiK Sp. z o.o. w Morągu.

Informacja o wszczęciu postępowania (PDF, 63.8 KiB)

(red./UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!