AktualnościHALO MORĄG

Odpadają elementy kładki nad torami

W 2019 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie  informowały PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku o bardzo złym stanie konstrukcji kładki dla pieszych na stacji Morąg w km 45,270 linii nr 220 Olsztyn — Bogaczewo. W niedzielę, 20 kwietnia br.  jeden z elementów spadł na pierwszy peron. Na szczęście nikogo w tym czasie nie było pod obiektem.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie  informował w 2019 roku, że duża korozja konstrukcji kładki jak też luźne metalowe elementy w pomoście powodują duże niebezpieczeństwo dla pasażerów korzystających z peronu nr l i zagrażają bezpieczeństwu ruchu pociągów, jak też korzystających z kładki. Zły stan techniczny kładki wymaga pilnej interwencji mającej na celu usunięcie zgłaszanych nieprawidłowości. Sprawę należy potraktować jako bardzo pilną. Prosimy o pisemną informację o podjętych działaniach.

Z informacji, które uzyskaliśmy w PKP PLK SA ZLK w Olsztynie wynika, że  PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku w odpowiedzi  napisało, że dysponują projektem remontu kładki wraz z kosztorysem, ale czekają na decyzję centrali swojej spółki w tej sprawie.

Nasza redakcja w niedzielę ujawniła, że nad peronem pierwszym odpadł jeden z elementów metalowych.  Zwróciliśmy się z pisemną prośbą do rzecznika prasowego PKP S.A., właściciela kładki, z prośbą  o odpowiedzi na pytania:
Co Państwo zamierzają zrobić w sprawie kładki.  Temat ciągnie się od kilku lat. Gmina Morąg nadal chce partycypować w kosztach remontu,  ale czeka na Państwa ruch. Co dzieje się w tej sprawie obecnie? Jak Państwo na dzisiaj zamierzają zabezpieczyć kładkę, aby nie była zagrożeniem dla ludzi?

W odpowiedzi otrzymaliśmy przed godz. 15.00 krótki e-mail: – Panie Redaktorze, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć w tym czasie, ale weryfikuję informacje w terenie i na pewno przygotujemy odpowiedź. Z poważaniem, Michał Stilger, rzecznik prasowy Polskie Koleje Państwowe S.A.

Czekamy więc na stanowisko spółki PKP S.A.

Przedstawiciel PKP PLK SA ZLK w Olsztynie, w rozmowie telefonicznej, zapewnił nas, że zamknął perony w  tej części pod kładką, aby pasażerowie z tego miejsca nie korzystali.

O remoncie kładki pisaliśmy w marcu 2018 roku: Tekst poniżej:

Kiedy PKP przeprowadzi remont kładki nad torami przy dworcu?

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku na wysyłane przez Gminę Morąg ponaglenia dotyczące remontu kładki nad torami w Morągu zlokalizowanej przy budynku dworca PKP, odpowiedział niedawno, że realizacja zadania planowana jest na dwa etapy. Pierwszy: wykonanie dokumentacji projektowej z kosztorysem. Obecnie prowadzone jest badanie rynku wśród projektantów. Po drugie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia firmy, która taką dokumentację opracuje. PKP planuje pierwszy etap zakończyć w tym roku. Drugi etap: wykonanie remontu kładki na podstawie dokumentacji technicznej planowane  jest w 2019 roku.

Wcześniej Gmina Morąg przesłała do PKP list intencyjny odnośnie partycypacji w kosztach realizacji inwestycji w wysokości 50 proc. kosztów, ale nie więcej niż 500 000 zł.

PKP w odpowiedzi na to napisała do morąskiego samorządu, że taki list będzie możliwy do podpisania przez prezesa PKP S.A. po wykonaniu dokumentacji technicznej oraz kosztorysu.

– W piśmie z 8 czerwca 2017 roku PKP pisze, że w odpowiedzi na pismo Gminy Morąg, w związku z reorganizacją w spółce i zmiany proceduralne list intencyjny związany z zaciągnięciem zobowiązania na kwotę 500 000 zł musi zostać podpisany przez prezesa PKP S.A. Dalej PKP powiadamia w swoim piśmie, że wykonanie przedmiotowego zadania planowane jest na dwa etapy. Pierwszy: wykonanie dokumentacji projektowej z kosztorysem. Obecnie prowadzone jest badanie rynku wśród projektantów. Następnie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia firmy, która taką dokumentację opracuje. PKP pisze dalej, że realizacja tej części zadania na przełomie 2017/2018 roku. A wykonanie remontu kładki, zaznacza w  piśmie PKP, na podstawie dokumentacji technicznej w 2018 roku. PKP w ostatnim piśmie z lutego 2018 roku nie wspomina nic o wcześniejszej deklaracji wykonania naprawy kładki w tym roku – wyjaśnia Zenon Jankowski, naczelnik Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Morągu.

O szczegóły zapytaliśmy u źródła: Kiedy planowana jest jej realizacja i na czym będzie polegał remont?

– W sprawie kładki jesteśmy na etapie procedowania postępowania zmierzającego do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej na remont kapitalny kładki wraz z kosztorysem inwestorskim – napisał Tomasz Leś, Wydział Prasowy, Biuro Komunikacji i Promocji Polskie Koleje Państwowe S.A.

W ubiegłym roku Burmistrz Morąga zwracał się do PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku z zapytaniem czy w 2020 ma zabezpieczyć środki na partycypację w kosztach realizacji inwestycji. Jednak do dnia dzisiejszego nie uzyskał żadnej odpowiedzi. Naczelnik Wydziału Komunalno- Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Morągu poinformował nas telefonicznie, że gmina chce wesprzeć PKP w remoncie kładki, zajmuje się jej sprzątaniem oraz wymianą desek, choć zadanie to leży po stronie właściciela.

Do tematu wrócimy.

(red./fot. dw)

error: Nie kopiuj!!!