Warmia i Mazury

Oferta pracy w ZUS-ie w Ostródzie

ZUS Oddział w Elblągu prowadzi nabór na stanowisko – „Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji”. Miejsce pracy – ZUS Inspektorat w Ostródzie.

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej – ZUS Oddział w Elblągu

Nazwa komórki organizacyjnej – Samodzielny Referat Świadczeń Emerytalno-Rentowych

Miejsce pracy – ZUS Inspektorat w Ostródzie

Adres miejsca pracy – ul. Czarnieckiego 50, 14-100 Ostróda

Województwo – warmińsko-mazurskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego – Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

Zadania

Cel stanowiska

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku zapewnia opracowanie spraw emerytalno-rentowych
z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji.

Wymagania

Wymagania niezbędne:   wykształcenie średnie

Wymagania mile widziane: wykształcenie wyższe ( ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia)

Wymagania dodatkowe

podstawowa znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

podstawowa znajomość przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

podstawowa znajomość kodeksu postępowania administracyjnego

umiejętność obsługi pakietu MS Office

Wymagane dokumenty

CV

list motywacyjny

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Dokumenty należy przesłać przez formularz aplikacyjny wybierając Aplikuj na dole oferty.

Termin, do którego należy składać dokumenty 30-08-2021

Oferujemy

Dodatkowe informacje

proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną oraz sprawdzenie wiedzy niezbędnej na oferowanym stanowisku, w zakresie podanym w ogłoszeniu

umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika

skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne

oferty niekompletne nie będą rozpatrywane

oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane

Jeśli jesteś osobą:

komunikatywną i lubiącą współpracę

zorientowaną na klienta

zorientowaną na cel i jakość

radzącą sobie w trudnych sytuacjach

to zachęcamy Cię do składania dokumentów, oferując:

zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę

rozwój zawodowy

bogaty program szkoleń, w tym możliwość dofinansowania studiów

świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym dopłatę do wypoczynku i zajęć sportowych

atrakcyjne pakiety ubezpieczeń zdrowotnych oraz na życie w PZU

Do aplikowania zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami. Stwarzamy pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie stanowiska pracy:

sprzęt komputerowy

sprzęt biurowy

Warunki wykonywania pracy:

spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,

polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,

konieczność poruszania się po całym obiekcie,

konieczność odbywania podróży służbowych,

budynek trzy piętrowy z windą,

stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na pierwszym piętrze budynku,

miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,

przy wejściu do budynku znajduje się podjazd,

drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,

w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wymagana klauzula: (dotyczy aplikacji składanych w wersji papierowej)

’Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa’.

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Jeżeli jesteś zainteresowany/a udziałem w przyszłych rekrutacjach, prosimy o zamieszczenie w swojej ofercie oświadczenia o następującej treści:

’Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji’.

APLIKUJ

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów (plik pdf, 456 kb)

(PUP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!