AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Ogłoszenia przetargów na zbycie nieruchomości gminnych

Ogłoszenie dwóch II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Morąg oraz ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Morąg.

Ogłoszenie dwóch II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 2 m. Morąg jako działki nr: 125/21 o pow. 39 m2 i 125/22 o pow. 39 m2

Ogłoszenie II przetargów – działki nr 125/21 i 125/22 poł. w obr. Nr 2 m. Morąg (PDF, 451.8 KiB)

Lokalizacja – działki nr 125/21 i 125/22 poł. w obr. Nr 2 m. Morąg (PDF, 562.2 KiB)

Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Kruszewnia jako działka nr 114 o pow. 0,13 ha

Ogłoszenie III przetargu – działka nr 114 obr. Kruszewnia (PDF, 517.8 KiB)

Lokalizacja – działka nr 114 poł. w obr. Kruszewnia (PDF, 310.6 KiB)

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!