AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Ogłoszenia przetargów na zbycie nieruchomości

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu:  Kruszewnia jako działka nr 114 o pow. 0,13 ha i Nr 2 m. Morąg jako działka nr 259/5 o pow. 0,0208 ha.

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Kruszewnia jako działka nr 114 o pow. 0,13 ha

Ogłoszenie II przetargu – działka nr 114 obr. Kruszewnia (PDF, 518 KiB)

Lokalizacja – działka nr 114 poł. w obr. Kruszewnia (PDF, 385.7 KiB)

Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 2 m. Morąg jako działka nr 259/5 o pow. 0,0208 ha

Ogłoszenie I przetargu – działka nr 259/5 obr. Nr 2 m. Morąg (PDF, 859.8 KiB)

Lokalizacja – działka nr 259/5 poł. w obr. Nr 2 m. Morąg (PDF, 596.6 KiB)

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!