Ogłoszenie konkursu ofert na 2019 rok

Burmistrza Morąga wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia I Konkursu Ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego Gminy Morąg w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.

ogłoszenie (PDF, 493.6 KiB)

zal._1_oferta.docx (DOCX, 29.5 KiB)

zal._2_wzor_sprawozdania.doc (DOC, 70.5 KiB)

zal._3_oswiadczenie.doc (DOC, 27 KiB)

zal._4_oswiad._VAT.doc (DOC, 28 KiB)

zal._5_oswiad._poufnosci (1).doc (DOC, 29 KiB)

zał  6 karta_oceny_ofert__2019.doc (DOC, 94.5 KiB)

(red.)