AktualnościHALO MORĄGWarmia i MazuryWieści z ratusza

Ogranicz osobisty kontakt w urzędzie

Z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę oraz pojawienie się na terytorium RP koronawirusa Urząd Miejski w Morągu zwraca się z prośbą do mieszkańców/interesantów o ograniczenie wizyt w urzędzie. Podobny apel wystosował Urząd Wojewódzki w Olsztynie.

W sprawach kierowanych do Urzędu Miejskiego w Morągu można wykorzystać środki komunikacji elektronicznej :

– drogą mailową na adres: morag@morag.pl

– elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej, adres skrytki:  /urzadmorag/Skrytka

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 89 757 22 31.

Kontakty telefoniczne do wszystkich wydziałów Urzędu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Morągu: http://bip.morag.pl/

Komunikat Urzędu Wojewódzkiego

Z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę oraz pojawienie się na terytorium RP koronawirusa zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w naszym Urzędzie.

Do Państwa dyspozycji pozostaje infolinia pod numerami telefonów:

89 523 26 12 w sprawach cudzoziemców,

89 523 22 71 w sprawach obywateli UE,

89 5219 09 24 w sprawach dokumentów paszportowych,

89 523 23 68 informacja paszportowa.

Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać również drogą mailową na adres: sekrso@uw.olsztyn.pl

Prosimy stawiać się tylko na uprzednio wyznaczone terminy wizyt.

Wnioski w sprawach zezwoleń na pracę można składać za pośrednictwem portalu https://www.praca.gov.pl  lub przesyłać pocztą.

Wnioski w sprawie legalizacji pobytu można także przesyłać pocztą. Wnioski te będą obarczone  brakami formalnymi, jednak organ wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia wyznaczając termin wizyty.

W innych sprawach kierowanych do Urzędu można także   wykorzystać środki komunikacji elektronicznej :

– poprzez platformę ePUAP www.epuap.gov.pl, adres skrytki /WMURZADWOJ/skrytka

– poprzez platformę e-Obywatel https://obywatel.gov.pl/

Kontakty telefoniczne i e-mailowe do wszystkich wydziałów Urzędu znajdują się na stronie internetowej Urzędu w zakładce Kontakt https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/kontakt-z-urzedem

Urząd Miejski w Morągu pracuje od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7.00 do 15.00

Tel. 89 757 22 31 

Kasa czynna:
7:30-9:00  i  9:30- 13:30

9:00-9:30 przerwa

Godziny pracy Referatu „Pływalnia Morąska Perła” można sprawdzić na stronie www.basen.morag.pl

Burmistrz Morąga przyjmuje interesantów (w tym w sprawach skarg i wniosków) w każdą środę po wcześniejszym wpisaniu się na listę.

Skargi i wnioski można składać pisemnie lub drogą elektroniczną. Przyjmowane są również przez Sekretarza Gminy od poniedziałku do piątku.

URZĄD MIEJSKI  ul. 11 Listopada 9,  1 4-300 Morąg
Tel. 89 757 22 31    Fax. 89 757 21 20   NIP: 741-197-97-04
e-mail : morag@morag.pl ,   skrytka EPUAP: /urzadmorag/Skrytka

Należności z tytułu podatków (opłaty skarbowe, dzierżawy, zakup nieruchomości, wieczyste użytkowanie nieruchomości, podatek  rolny, leśny od nieruchomości  oraz od środków transportu)
należy opłacać w kasie urzędu lub na konto

Urzędu Miejskiego w banku:
BANK MILLENNIUM S.A. w Warszawie
NR: 94116022020000000082616631

Nr

pokoju

Komórka Organizacyjna Pracownik Nr
wew.
30 Burmistrz Tadeusz Sobierajski 19
30 Z-ca Burmistrza Leszek Biernacki 19
30 Sekretariat Wioletta Dmitryjuk 19
41 Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Raćkowski 14
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
34 Sekretarz – Naczelnik Katarzyna Zarachowicz 12
42 Obsługa Rady Miejskiej Łukasz Sowizdrzał, Krzysztof Kosowski 15
2 Dowody Osobiste Urszula Rosmanowska 25
2 Ewidencja Ludności Izabela Olszewska 26
32 Obrona Cywilna, Sprawy Wojskowe i Transport Monika Mikłosewicz 27
32 Działalność Gospodarcza i Pozwolenia na Alkohole Marzena Kowalczyk 28
33 Kadry Urzędu Alicja Cydejko 16
44 Informatyk Daniel Kalinowski 33
 3 Punkt Informacyjny Marta Palichleb 47
3 Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych Ilona Niewiadomska 23
Wydział Finansowo-Budżetowy
27 Naczelnik- Skarbnik Jolanta Kutarba 22
27 Finanse Małgorzata Stroka, Angela Szulc,Zofia Mędrzycka, Marzena Sobkowiak 45
10 Kasa Ewelina Dziewulska 44
28 Wymiar podatku Elżbieta Zielińska, Marlena Kutrzebka, Marta Chmurzyńska 24
37 Księgowość podatkowa, Windykacja Joanna Gołowicz, Daria Leśniewicz, 64
36 Finanse (użytkowanie wieczyste, środki transportu) Marta Sułkowska, Anna Faraś 42
Wydział Komunalno-Inwestycyjny
15 Naczelnik Zenon Jankowski 30
15 Inwestycje Marek Zaniewski, Adam Majek 29
16 Inwestycje ( drogi) Bogdan Knyś, Rafał Truszkowski 17
38 Inwestycje(energia elektryczna) Piotr Jankowski, Dariusz Leszczewski 62
39 Gospodarka Mieszkaniowa, Gospodarka Komunalna Łukasz Święcicki, Tomasz Kucharski 38
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
14 Naczelnik Krzysztof Wiśniewski 34
14 Nieruchomości Marzena Obniska, Renata Strzylak, Cezary Korszniak 35
14 Rolnictwo Katarzyna Krzyżaniak, Aleksandra Kalinowska 36
14 Ochrona środowiska Rafał Żurawicz 36
22 Zagospodarowanie Przestrzenne Jolanta Chałkowska, Ilona Pustoła 31
Wydział Oświaty i Kultury
17 Naczelnik Marek Siudak 37
21 Z-ca Naczelnika, Gł. Księgowa Małgorzata Żurawicz 32
17 Organizacja Oświaty Monika Lipka 39
17 Kadry Ewa Wyszomirska, Barbara Grabowska 39
19 Finanse Urszula Olszańska, Ilona Hlebowicz,Katarzyna Hubacz, Joanna Kulik 40
40 Płace Milena Załęska, Magdalena Buta 66
19 Stypendia Szkolne Żaneta Kaczmarek, Joanna Ferster 41
Wydział  Sportu i Rekreacji
Referat Sportu i Rekreacji, ul. Kardynała Wyszyńskiego 8, tel. 609110459
   Kierownik Szymon Steć  609110459
   Inspektor Joanna Kułakowska  609110459
Referat – Pływalnia „Morąska Perła” , ul. Kardynała Wyszyńskiego 8,  tel.: 603 440 890
  Kierownik                              –  
Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Dworcowa 7, tel. 89 757 23 73
  Inspektor- Pełnomocnik Iwona Florczak-Osękowska 897572373
  Podinspektor Barbara Bejnarowicz 897572373
Urząd Stanu Cywilnego
1 Kierownik USC Dorota Bazylewicz 43
1 Z-ca Kierownika USC Małgorzata Milewska 43
       
Biuro Rozwoju Lokalnego
35 fundusze UE, inne Tomasz Faraś 18

 

Biuro Promocji
35 Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, promocja Monika Wielgolewska 18

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych OSOBOWYCH.

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską, który reguluje zasady ochrony danych osobowych.

Mając na uwadze obowiązki wynikające z ww. aktu prawnego informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Gminę Morąg w zależności od rodzaju załatwianych spraw jest:

Urząd Miejski w Morągu ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg,

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ;

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Burmistrz Morąga powołał Inspektora Ochrony Danych: — aktualnie jest to Pan Krzysztof Kosowski. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: morag@morag.pl ; nr telefonu: 89 757 22 31 wew. 15.

Klauzule informacyjne oraz inne informacje dotyczące danych osobowych zawarte są na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Morągu w zakładce „dane osobowe”.

(UM Morąg/ UW Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!