Warmia i Mazury

Ograniczenia w funkcjonowaniu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wojewoda Warmińsko-Mazurski na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433) wprowadził: od dnia 19 marca 2020 r. (czwartek) do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz Delegatur w Elblągu i Ełku polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych zadań wyłączających bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wskazanym poniżej:

Urząd nie przyjmuje klientów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych, które należy uzgodnić telefonicznie); wszystkie wizyty umówione do tej pory telefonicznie, poprzez rezerwację internetową, bezpośrednio przez pracowników Urzędu, a także wezwania do osobistego stawienia się w Urzędzie, zostają anulowane.

Pracownicy Urzędu pracują w dotychczasowych godzinach pracy Urzędu bez zmian.

Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu wyłącznie telefonicznie i mailowo lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP www.epuap.gov.pl, adres skrytki /WMURZADWOJ/skrytka, poprzez platformę e-Obywatel https://obywatel.gov.pl/ ePUAP, z uwzględnieniem zakresu podanego w informacjach szczegółowych podanych poniżej.

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów urzędu będzie możliwy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

Przy wejściu od strony ul. Piłsudskiego w Olsztynie, na parterze w holu głównym w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu oraz przy wejściu głównym w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Ełku ustawione są skrzynki nadawcze na składanie dokumentów.

Informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także wywieszone w siedzibie Urzędu.

Adres do wysyłki pocztą:

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9

10-575 Olsztyn

(UW Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!