Warmia i Mazury

Ograniczenie odwiedzin na Oddziałach Pediatrycznym i Niemowlęcym

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2019 poz. 1127), decyzją Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu od dnia 20.02.2020 r. do 31.03.2020 r. ogranicza się odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Niemowlęcym oraz Oddziale Pediatrycznym z Pododdziałem Neurologiczno – Rehabilitacyjnym.

(u chorego dziecka może przebywać maksymalnie jedna osoba odwiedzająca)

Działanie to podyktowane jest troską o zdrowie pacjentów przebywających na Oddziale Niemowlęcym oraz Oddziale Pediatrycznym z Pododdziałem Neurologiczno – Rehabilitacyjnym. Uzasadnieniem dla tych działań jest sytuacja epidemiologiczna związana ze zwiększoną liczbą chorych zgłaszających się do lekarzy z powodu infekcji grypopochodnych. Decyzja została podyktowana w szczególności troską o zdrowie najmłodszych pacjentów przebywających na Oddziale Niemowlęcym oraz Oddziale Pediatrycznym z Pododdziałem Neurologiczno – Rehabilitacyjnym.

(WSZ Elbląg)

error: Nie kopiuj!!!