Ograniczenie tonażowe na drodze Łukta – Olsztyn

Rejon Dróg Wojewódzkich w Elblągu informuje, że z dniem 8 lipca 2019r. na odcinku drogi wojewódzkiej nr 527 Łukta- Olsztyn zostanie wprowadzone ograniczenie tonażowe znakiem B-5 18t z tabliczką „nie dotyczy obsługi przyległych miejscowości”.