Warmia i Mazury

Ogrodnictwo wobec IGO. Korzyści ze stosowania Kodeksu dobrych praktyk

Zachęcamy wszystkie osoby, przedsiębiorstwa i instytucje, których działalność związana jest z ogrodnictwem do stosowania zasad zawartych w Kodeksie dobrych praktyk opracowanym przez GDOŚ.

Odpowiedzialne działania w ogrodnictwie są kluczowe dla zachowania bioróżnorodności i zminimalizowania zagrożeń związanych z inwazyjnymi gatunkami obcymi roślin. Dlatego zachęcamy do stosowania w swojej działalności zapisów Kodeksu dobrych praktyk w ogrodnictwie opracowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Jednocześnie zapraszamy do przesyłania na adres Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa) lub przez ePUAP deklaracji o stosowaniu Kodeksu.

Podpisanie deklaracji nie nakłada żadnych zobowiązań prawnych, daje za to możliwość powoływania się na złożoną promesę, stosowania logo Kodeksu oraz otrzymywania bezpłatnych materiałów promocyjnych do dystrybucji w sklepie, urzędzie, szkole, czy podczas konferencji.

Dobre przykłady stosowania KDPO.

Kodeks dobrych praktyk
(RDOŚ Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!