Warmia i Mazury

„Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w roku 2024 będzie realizować program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”, ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się w załączniku: Program – „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024” oraz na stronie internetowej: niepelnosprawni.gov.pl

Aby ubiegać się o wsparcie usług opieki wytchnieniowej, należy złożyć następujące dokumenty:

wypełnioną kartę zgłoszenia do programu, (zał. nr 7 do programu) ,

podpisaną klauzulę RODO (zał. nr 12 do programu) ,

kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

wypełnione oświadczenie (zał. nr 1 do regulaminu realizacji Projektu)

Dokumenty można złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5:

w Biurze Obsługi – pok. 133 (parter)

w Kancelarii – pok. 204 (I piętro) WAŻNE! Termin składania dokumentów: do dnia 29.02.2024 r.

WAŻNE!
Termin składania dokumentów: do dnia 29.02.2024 r.

(PCPR Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!