Opieka wytchnieniowa

W naszym powiecie ruszył Program Opieka Wytchnieniowa. Skierowany do mieszkańców powiatu – dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

Opieka wytchnieniowa może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Projekt finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz naszego powiatu.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do:

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie, tel.  89 646 49 29

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu, tel. 89 757 63 60. (PCPR Ostróda/red./fot. Obraz truthseeker08 z Pixabay)