AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Organizacja pracy przedszkoli w czasie wakacji

W związku z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Zarządzeniem nr 321/20 i nr 326/20 Burmistrza Morąga z dnia 8 i 10 czerwca 2020 roku morąskie przedszkola w czasie wakacji będą  pracowały w systemie ciągłym. Poniżej pełna informacja, jak będzie wyglądało to w przypadku poszczególnych placówek.

Dyrektor Przedszkola nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” informuje, że przedszkole będzie pracowało w systemie ciągłym od 01 lipca do 14 sierpnia 2020r. Tak jak do tej pory przedszkole będzie dostępne dla: dzieci obojga rodziców pracujących lub pracującego rodzica samotnie wychowującego dziecko. W pierwszej kolejności będzie to dotyczyło rodziców – pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych oraz pracowników realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 z zachowaniem wytycznych określonych przez GIS.

Rodzice, których dziecko będzie uczęszczało do przedszkola w lipcu i sierpniu 2020r. są zobowiązani zapoznać się z „Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa oraz postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną w Przedszkolu nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu oraz złożyć oświadczenie zawarte w tej procedurze – dostępne na stronie internetowej lub w przedsionku przedszkola (należy złożyć oświadczenie w momencie przyprowadzenia dziecka do przedszkola).

Rodzice zobowiązani są do zgłoszenia chęci uczęszczania dziecka do przedszkola telefonicznie lub drogą e-mailową do 19.06.2020r.

Po zgłoszeniu dziecka do przedszkola opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za wyżywienie trzeba będzie dokonać do 5 lipca 2020r. (za miesiąc lipiec) i 5 sierpnia 2020r. (za miesiąc sierpień) na konta podane na stronie internetowej przedszkola.

Uwaga! W momencie zgłoszenia dziecka do przedszkola opłata za pobyt dziecka w przedszkolu będzie opłatą bezzwrotną.

Zarządzenie Nr 321/20 Burmistrza Morąga z dnia 8 czerwca 2020r. oraz Zarządzenie Nr 326/20 Burmistrza Morąga z dnia  10 czerwca 2020r.pdf

Procedura postepowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną.pdf

Dyrektor Przedszkola „Jedyneczka” informuje, że przedszkole będzie pracowało w systemie ciągłym od 01 lipca do 14 sierpnia 2020 roku. Tak jak do tej pory placówka będzie dostępna dla dzieci obojga rodziców pracujących lub pracującego rodzica samotnie wychowującego dziecko. W pierwszej kolejności będzie to dotyczyło rodziców pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych oraz pracowników realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 z zachowaniem wytycznych określonych przez GIS.

Rodzice, których dziecko będzie uczęszczało do przedszkola w lipcu i sierpniu 2020 r. są zobowiązani zapoznać się z „Wewnętrzną  procedurą bezpieczeństwa oraz postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną w Przedszkolu Jedyneczka” oraz złożyć oświadczenie zawarte w tej procedurze – dostępne na stronie internetowej lub w przedsionku przedszkola.

Rodzice zobowiązani są do zgłoszenia chęci uczęszczania dziecka do przedszkola telefonicznie lub drogą e–mailową do 19.06.2020 roku.

Po zgłoszeniu dziecka do przedszkola opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za wyżywienie trzeba będzie dokonać do 5 lipca 2020 r. (za m-c lipiec) i 5 sierpnia 2020 r.  (za m-c sierpień) na konta podane na stronie internetowej przedszkola.

Uwaga! W momencie zgłoszenia dziecka do przedszkola opłata za pobyt dziecka   w przedszkolu będzie opłatą bezzwrotną. 

Zarzadzenia.pdf

UWAGA RODZICE DZIECI, KTÓRE BĘDĄ UCZĘSZCZAŁY DO PRZEDSZKOLA

Proszę zapoznać się z obowiązującą w Przedszkolu „Jedyneczka” Procedurą bezpieczeństwa oraz postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną.

Podpisane oświadczenie, które jest załącznikiem do tej procedury, należy dostarczyć do przedszkola w dniu przyprowadzenia dziecka. W innym wypadku, dziecko nie zostanie przyjęte do placówki.

Wewnetrzna_procedura_bezpieczenstwa_na_terenie_Przedszkola_-_Kopia.docx

Oswiadczenie_do_wewnetrznej_procedury_bezpieczenstwa_oraz_postepowania_w_przypadku_zagrozenia_c.docx

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wytyczne_przeciwepidemiczne_GIS_04062020_zlobki_przedszkola_-_aktualizacja_4_czerwca.pdf

Dyrektor Przedszkola nr 2 informuję, że dyżur wakacyjny dla dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola zorganizowany będzie : Przedszkole Nr 2 : 1 lipca- 14 sierpnia  2020r ,

Dyżur wakacyjny dotyczy wyłącznie dzieci obojga rodziców pracujących uczęszczających na 9,5 godziny dziennie.

Rodzice zainteresowani skorzystaniem z dyżuru, proszeni są o złożenie na piśmie deklaracji wraz z oświadczeniem o zatrudnieniu w nieprzekraczalnym terminie do 26.06.2020r . Druki  do pobrania  w sekretariacie od 10.06.2020 r.

Opłatę za wyżywienie i świadczenia udzielane przez przedszkole, rodzice wnoszą  do 26-go czerwca 2020r .(z góry w sekretariacie). dyzury wakacyjne pobierz

(red.)

error: Nie kopiuj!!!