Organizacje mogą składać wnioski o dotacje z gminy

WNIOSKI NA PROPOZYCJE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MORĄG REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2020 R.

Gmina Morąg przypomina, że 31 sierpnia mija termin składania wniosków na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe, a wspierane z dotacji z budżetu Gminy Morąg na 2020 r. Wniosek należy złożyć na piśmie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do Rocznego Programu Współpracy Gminy Morąg z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r. Uchwała Nr XLVII/735/18 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 14 listopada 2018 r.

wniosek_propozycje_zadan (DOCX, 14.3 KiB)

(UM Morąg)